Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

środowisko 12.11.2020
Fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu

W czwartek, 12 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył wideorozmowę z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

Rozmowa dotyczyła programu Zielonego Ładu Europejskiego oraz utworzenia w Senacie RP Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans podkreślił, że proponowane w ramach Zielonego Ładu  rozwiązania są także w interesie Polski, a do rozdysponowania przewidziane są środki finansowe dla regionów, które będą najbardziej dotknięte transformacją. Dodał, że zdaje sobie sprawę z wyzwań stojących przed Polską w związku z energetyką opartą na wydobyciu węgla. Komisja Europejska chce prowadzić otwarty dialog z polskim rządem, ale również przy udziale Senatu – z polskimi regionami.

Marszałek Senatu poinformował o tym, że Senat aktywnie wspiera działania Unii Europejskiejw kwestiach klimatu czego dowodem jest utworzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu, której przewodniczącym został senator Stanisław Gawłowski. Profesor Grodzki zaznaczył również, że stojące przed Polską i Europą wyzwania to nie tylko temat wydobycia węgla. Są to kwestie o charakterze przekrojowym i strategicznym, dotyczące w rzeczywistości wszystkich obszarów gospodarki.

Marszałek pytał także Wiceprzewodniczącego, czy Komisja Europejska planuje uruchomienie i finansowanie programów edukacyjnych na temat klimatu. Jest to istotne dla organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych, które w ten sposób mogłyby zwiększać świadomość i poparcie społeczeństwa dla działań na rzecz Zielonego Ładu Europejskiego.Frans Timmermans potwierdził, że takie programy są planowane. Jak zaznaczył, istotny jest wpływ na zmianę przyzwyczajeń i zachowania ludzi w kontekście np. zmniejszenia konsumpcji energii, zmiany sposobów ogrzewania budynków czy stymulacji użytkowania transportu publicznego. Marszałek Tomasz Grodzki dodał, że polskie społeczeństwo – bardziej niż polski rząd – jest chętne do takich zmian. Przykładem jest popularność fotowoltaiki. Zwrócił też uwagę, że środki warto dystrybuować poprzez samorządy lokalne, które są efektywniejsze w ich wydatkowaniu niż rząd. Wiceprzewodniczący poradził aby polskie regiony tworzyły zespoły z innymi samorządami, także transgraniczne, ponieważ w ten sposób łatwiej jest o dostęp do finansowania. Marszałek Senatu zadeklarował, że odbędzie rozmowę w tej sprawie z Prezesem Związku Województw RP, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, aby przekazać mu tę sugestię.

Prof. Tomasz Grodzki pytał także o ramy czasowe przygotowania zmian w prawie UE oraz o to, czy Polska będzie mogła liczyć na okresy przejściowe we wprowadzaniu ustalonych rozwiązań. Rozmówca poinformował, że Komisja planuje zakończyć prace nad zmianami do czerwca 2021 r. Rozmowy z polskim rządem na temat specyficznych dla naszego kraju rozwiązań jeszcze się jednak nie odbyły.

Wiceprzewodniczący KE został zapytany także o przewidywaną rolę organizacji pozarządowych i finansowanie projektów realizowanych przez ten sektor. Potwierdził, że planuje się takie działania, a rola tych organizacji jest istotna np. w kontekście problemu jakości powietrza, zabezpieczenia lasów pierwotnych, bioróżnorodności czy reformy polityki rolnej w kierunku co raz większego nacisku na ekologię. Marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że Senat planuje szereg konferencji na ten temat z udziałem organizacji pozarządowych.

Marszałek ponowił zaproszenie dla Wiceprzewodniczącego do udziału w dużej konferencji nt. Zielonego Ładu, która planowana jest na wiosnę 2021 r. i zostanie przygotowana przez senacką Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu. Konferencja pierwotnie miała odbyć się w listopadzie 2020 r. Frans Timmermans potwierdził, że zamierza przyjechać do Polski kiedy tylko sytuacja na to pozwoli. Chciałby spotkać się wtedy z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, władzami regionalnymi, związkami zawodowymi i górnikami, przy tej okazji mógłby również skorzystaćz zaproszenia Senatu. Marszałek zadeklarował otwartość na współpracę z Wiceprzewodniczącym KE i zapewnił, że będzie on w Senacie zawsze mile widziany.

Rozmowa trwała 30 minut.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Budujmy naszą tożsamość, patrzmy w przyszłość, wzmacniajmy V4, ale nie zapominajmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną europejską – apelował Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas rozmów 16 lipca br. w Fehérvárcsurgó na Węgrzech.

Marszałek Senatu RP na uroczystości nadania tytułów Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Ci, których dziś honorujemy, nie byli obojętni. Będąc zagrożonymi, nie odmówili pomocy tym, którzy byli zagrożeni jeszcze bardziej – powiedział prof. Tomasz Grodzki podczas uroczystości, która odbyła się 7 lipca br. w Warszawie.

Nagroda „Polonicus” dla Senatu RP

Wyróżnienie przyznane przez organizacje polonijne za długoletnią opiekę Senatu nad Polonią odebrał 28 czerwca br. podczas uroczystości w Akwizgranie w Niemczech Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.