Narzędzia:

Zmarł Andrzej Owczarek, senator VI–VIII kadencji

07.11.2020
Senator Andrzej Owczarek

6 listopada 2020 r. zmarł Andrzej Owczarek, senator VI,VII i VIII kadencji. Miał 70 lat.

Urodził się 21 czerwca 1950 r. w Pabianicach. W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1974–1981 pracował jako nauczyciel historii w liceum ekonomicznym w Łasku, a następnie w tamtejszym Zespole Szkół nr 3. W latach 1985–1990 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Sędziejowicach. Od 1999 do 2004 r. był dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w  tej miejscowości.

W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ "Solidarność" w Łasku, 13 grudnia 1981 r. internowano go w zakładzie karnym w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 r. Od 1989 do 1990 r. pełnił funkcję szefa Komitetu Obywatelskiego w Łasku.

W latach 1990–2005 był radnym Rady Miasta Łask, w okresie 1990–1998 – jego burmistrzem. Od 1990 do 1994 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Sieradzkiego, a przez dwie kadencje (1990–1998) był radnym tego sejmiku.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.  W VIII kadencji także pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, był również członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Należał do Platformy Obywatelskiej RP.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny za zmianą nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny postanowił zarekomendować zmianę nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie na Politechnikę Morską.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z chargée d’affaires Izraela

25 stycznia 2022 r. prof. Tomasz Grodzki spotkał się z panią Tal Ben-Ari Yaalon.

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.