Narzędzia:

Zespół ekspertów przy Marszałku Senatu o wyroku Trybunału Konstytucyjnego

05.11.2020

Zespół Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji pod przewodnictwem prof. Marka Chmaja przygotował na zlecenie Marszałka Senatu RP ekspertyzę dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. (sygn. K 1/20).

Do pkt. siódmego konkluzji ekspertyzy, dotyczącego braku obowiązku publikacji orzeczenia w sprawie K 1/20 zdanie odrębne zgłosili: dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ oraz dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW.

Treść ekspertyzy znajduje się w załączeniu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej z udziałem prof. Rana Balicera, przewodniczącego Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela, nt. sukcesu Izraela w szczepieniach przeciwko COVID-19.