Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 28 października 2020 r.

legislacja społeczeństwo 28.10.2020
Senackie komisje Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza (Fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu)

Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będą rekomendowały Senatowi  podjęcie uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich.  Za przyjęciem projektu uchwały z poprawkami opowiedziało się 17 senatorów, 16 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat rozpatrzy projekt jeszcze w trakcie obecnego posiedzenia.

W projekcie uchwały czytamy m.in.: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej z najwyższym niepokojem przyjmuje działania władz publicznych zmierzające do podważenia zagwarantowanych w Konstytucji zasad praworządności i neutralnego światopoglądowo charakteru naszego państwa. Działania te doprowadziły do największych od wielu lat wystąpień i demonstracji Polek i Polaków”. Wnioskodawcy projektu nawiązują do ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzają, że „narusza ono godność kobiet, odbiera im wolność wyboru oraz  prawo do ochrony zdrowia oraz naraża je na nieludzkie traktowanie i tortury.”  W ocenie senatorów„ żadne okoliczności, a szczególnie obecny czas i ograniczenia związane z pandemią, nie powinny być pretekstem do zmian ustrojowych naruszających zasady praworządności i neutralność światopoglądową naszego państwa”.