Narzędzia:

27 października 2020 r.

legislacja 27.10.2020

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła ustawę o doręczeniach elektronicznych. Przedstawiając ją, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz powiedział, że przenosi ona relacje obywatel ‒ organy państwa do sieci, co jest pożądane i oczywiste w dobie cyfryzacji. Ustawa ma zapewnić przejrzystą komunikację elektroniczną między administracją a obywatelem. Wprowadza tzw. domyślność cyfrową. Obywatel będzie miał 1 adres dla całej komunikacji z administracją, skrzynkę e-doręczeniową, służącą do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami. Korespondencja będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej. Powstanie tzw. baza adresów elektronicznych, wpis adresu do doręczeń elektronicznych do niej zobowiązuje urząd do doręczania pism na ten adres. Usługa ma być bezpłatna i w pełni bezpieczna, zapewniać poufność i pewność doręczenia. Dla osób niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która pozostawi obywatelom wybór formy (papierowa lub elektroniczna).

Senatorowie w wyniku głosowania jednomyślnie poparli zmiany, zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, które miały charakter techniczno-legislacyjny, terminologiczny, zapewniający prawidłową korelację przepisów i redakcyjny. Senator Wadim Tyszkiewicz zapowiedział, że zgłosi poprawki, dotyczące dokumentów wytwarzanych przez urzędy stanu cywilnego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.