Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

legislacja 22.10.2020
Komisja Ustawodawcza (fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu)

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła 5 projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. oraz zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Senatorowie zarekomendowali ustanowienie roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Reprezentująca grupę senatorów wnoszących projekt uchwały senator Halina Bieda podkreśliła, że jest to szczególny rok dla upamiętnienia jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, gdyż będziemy obchodzić 120. rocznicę jego urodzin i 40. rocznicę śmierci. W tym roku także planowana jest beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia. Uchwała podkreśla zasługi prymasa dla Polski i dla Kościoła. W projekcie czytamy, że „Jego życie było niezwykłym świadectwem służby Bogu i Ojczyźnie, zarówno w czasach pokoju, jak i wojen światowych, które przyszło mu przeżyć. Zawsze pamiętał o Ojczyźnie i o swoich rodakach. Szczególnie ważne były dla niego prawa człowieka, niezależnie od tego, w jakim okresie historii naszego kraju przychodziło mu ich bronić.”

Komisja postanowiła także uczcić postać wybitnego polskiego twórcy okresu romantyzmu poprzez uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida. Jak podkreśliła Senator Halina Bieda – reprezentantka wnioskodawców, będzie to spełnienie ostatniej woli poety. Zgodnie z cytowanym w uchwale fragmentem jego ostatniego zachowanego listu, w którym pisał o sobie „C.N. zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to jest, ażeby oneż społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne”. Uchwała ma na celu godne upamiętnienie jego twórczości i patriotycznej postawy oraz przybliżenie jego postaci Polakom, w 200. rocznicę jego urodzin.

Rok 2021 ma być także Rokiem Powstań Śląskich. Senatorowie zdecydowali o upamiętnieniu wszystkich trzech zrywów niepodległościowych, które wybuchłych na Górnym Śląsku w latach 1919-21. W uchwale podkreślono szczególnie Trzecie Powstanie, gdyż będziemy w przyszłym roku obchodzić 100. rocznice jego wybuchu. Autorzy projektu zaznaczyli, że to „na nas spoczywa obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii.”

Komisja rozpatrzyła także projekt uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia. W projekcie, prezentowanym przez senator Beatę Małecką-Liberę, podkreśla się, że od początku trwania światowej pandemii koronawirusa „pracownicy służby zdrowia z narażeniem zdrowia i życia walczą z nieznanym do końca zagrożeniem i będą to robić przez najbliższe miesiące a może i lata”. Uchwała podnosi, że „Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanawiając rok 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia oddaje im hołd i wyraża pamięć, szacunek i uznanie dla ich wielkiej pracy podczas trwającej pandemii”.

Piaty projekt uchwały rozpatrzony przez komisję ustanawia rok 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. „Rok 2021 to rok dwóch rocznic o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej: 230-lecia Konstytucji 3 maja i 100-lecia Konstytucji marcowej. Obie konstytucje wyrastają z republikańskiej tradycji życia publicznego traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli przed arbitralnością władzy. Wspólnota polityczna ma obowiązek pamiętać o konstytucjach, które były wyrazem troski naszych przodków o dobro Rzeczypospolitej, rozwój praw jednostki i stanowiły pozytywny wkład w europejskie dziedzictwo prawne”. – czytamy w projekcie.

Komisja Ustawodawcza zdecydowała o podjęciu prac nad inicjatywą ustawodawczej dotyczącą nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego. Projekt noweli jest odpowiedzą na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i ma na celu uregulowanie możliwości ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne oskarżenie lub uznanie osoby za podejrzaną w postępowaniu. Senatorowie wskazywali, że ta zmiana Kodeksu postępowania karnego jest szczególnie potrzebna osobom niesłusznie oskarżonym, w sprawie których postępowania trwają nieraz wiele lat i prowadzą do utraty dobrego imienia, czy zakazu wykonywania przez nich swoich dotychczasowych funkcji, czy utraty źródeł dochodu. Jak podkreślał przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski, podjęcie przez komisję decyzji o pracach nad tą inicjatywą jest wyraźnym sygnałem, że senatorowie dostrzegają istnienie takiego problemu i decydują się podjąć zadania poprawy obecnej sytuacji. Zaznaczył także, że jest to bardzo wstępna propozycja, która będzie wymagała od komisji żmudnej pracy i zadeklarował, że komisja jest otwarta na współpracę zarówno z prokuraturą, jak i Ministerstwem Sprawiedliwości, aby w pełni tę kwestię uregulować.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 5 maja 2021 r.

Obradowały senackie komisje, m.in.: rodziny, edukacji, kultury.

Życzenia Marszałka Senatu na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Niech świadomość przynależności do Narodu Polskiego będzie dla Państwa zawsze powodem do dumy, a biało-czerwona flaga i orzeł biały zawsze i nierozerwalnie łączą Was z ukochaną Ojczyzną - powiedział prof. Tomasz Grodzki.

Prace w komisjach senackich – 29 kwietnia 2021 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.