Narzędzia:

Zmarł Stanisław Kogut, senator VI–IX kadencji

18.10.2020
Senator Stanisław Kogut

18 października 2020 r. zmarł senator VI–IX kadencji Stanisław Kogut. Miał 67 lat.

Urodził się 29 października 1953 r. w Białej Niżnej. Był absolwentem średniego studium zawodowego o profilu mechanicznym, przez całe życie zawodowe związany był z Polskimi Kolejami Państwowymi. Był m.in. naczelnikiem Sekcji Naprawy Wagonów w Stróżach, należącej do Zakładu Taboru w Nowym Sączu.

W latach 1990–98 sprawował mandat radnego Rady Gminy Grybów. W okresie 1998–2005 był radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, od 2002 r. – jego wiceprzewodniczącym.

Był członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1989–92 był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” węzła PKP Stróże. W latach 1992–98 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy tego związku w Krakowie, a następnie, do 2005 r., był przewodniczącym Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie. W okresie 2000–05, z ramienia pracowników, zasiadał w Radzie Nadzorczej PKP w Warszawie.

W Senacie VI, VII i VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. W VI i VII kadencji był też członkiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, a w VIII kadencji – członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W IX kadencji kierował Komisją Infrastruktury, był także członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. 

Należał do Prawa i Sprawiedliwości.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

17. posiedzenie Senatu ‒ zapowiedź

26‒29 października 2020 r. odbędzie się 17. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim m.in. rozpatrzenie nowelizacji, która przewiduje zwolnienie personelu medycznego skierowanego do walki z epidemią z odpowiedzialności karnej za błędy.

Prace w komisjach senackich – 22 października 2020 r.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła pięć projektów uchwał okolicznościowych dotyczących ustanowienia patronów roku 2021 r. i zdecydowała o rozpoczęciu prac nad podjęciem inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego

26 października Senat zajmie się ustawą o walce z pandemią

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zbierze się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, by rozpatrzeć ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.