Narzędzia:

10‒12 października 2020 r.

sprawy międzynarodowe 10.10.2020

1012 października 2020 r. marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją w składzie: wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący i  wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski i Wojciech Ziemniak oraz senator Marek Martynowski przebywał w Rzymie.

1011 października delegacja Senatu uczestniczyła w XXV Jubileuszowym Zjeździe  Związku Polaków we Włoszech. Przemawiając do zebranych, marszałek Tomasz Grodzki powiedział, że Senat nie zwolnił się i nie chce się zwolnić z obowiązku i zaszczytu opieki nad Polonią i wszystkimi, którzy czują się Polakami. Zwrócił uwagę, że tradycja polskiej obecności we Włoszech sięga odległych czasów od Kopernika i Kochanowskiego, którzy studiowali w Bolonii i Padwie, przez emigrację po powstaniach narodowych aż po tę z czasów reżimu totalitarnego. „To znalazło swój najpiękniejszy wyraz w Legionach Polskich, z których urodziła się pieśń, będąca naszym hymnem narodowym (...). To znak szczególny” – podkreślił marszałek Senatu. W jego ocenie ta przeszłość wielu pokoleń, w tym współcześnie żyjących tu emigrantów, zaowocowała tym, że Związek Polaków we Włoszech jest organizacją niezwykle prężną, starającą się poprzez edukację, imprezy społeczno-kulturalne, edukacyjne i sportowe krzewić i kultywować polską kulturę i język. „Włochy i Rzym są przykładem, jak Polacy potrafią się wspaniale zorganizować” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. „Jestem państwu za to niezwykle wdzięczny. W imieniu Senatu składam gorące podziękowanie i proszę, abyście kontynuowali to piękne dzieło” – powiedział marszałek. Dodał, że będzie miał także okazję podziękować młodzieży, uczącej się w polskich szkołach za to, że wzbogaca swoją wiedzę o Polsce i języku ojczystym. „To jest wysiłek godny podziękowania i upamiętnienia, to daje nadzieję, że duch polskości nie zaginie i będzie nadal obecny w kolejnych generacjach” – ocenił.

Marszałek Tomasz Grodzki zaapelował do uczestników zjazdu, by pamiętali, że Senat pozostaje zawsze dla nich otwarty i jest ich domem w ojczyźnie. „Zawsze będziecie mile widziani i zawsze będziemy starali się pomóc, aby rzesza milionów Polaków rozsianych po całym świecie, w tym we Włoszech, miała stałe poczucie więzi z macierzą, z ukochaną ojczyzną” – podkreślił. Jak powiedział, choć Senat nie rozdziela już środków finansowych na Polonię,  to „nie zwolnił się i nie chce się zwolnić z obowiązku, zaszczytu i przyjemności współpracy z Polonią, opieki nad Polonią i łączności ze wszystkimi, którzy czują się Polakami”.

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski wyraził opinię, że polityka kulturalna Polski poza granicami kraju powinna czerpać z dziedzictwa św. Jana Pawła II. Zapowiedział, że 13 października 2020 r. zostanie w Senacie otwarta wystawa „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”, ukazująca zaangażowanie papieża Polaka w działania służące zachowaniu praw narodów do samostanowienia. Poinformował, że wystawa przekazana zostanie Związkowi Polaków we Włoszech, aby mogły ją zobaczyć nie tylko kręgi polonijne, ale także szeroka włoska publiczność.

Drugiego dnia zjazdu polska delegacja wysłuchała wykładu Marco Patriciellego „Sto lat relacji dyplomatycznych między Polską a Włochami”.  Obrady zakończyły występ uczniów polskich szkół, którzy recytowali poezję Wisławy Szymborskiej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, i koncert muzyki poważnej. Podsumowując udział w obradach zjazdu, marszałek Tomasz Grodzki dziękował za zaszczyt uczestniczenia w nim i spotkania z rodakami we Włoszech. Szczególne podziękowania skierował na ręce Urszuli Stefańskiej-Andreini, prezes Związku Polaków we Włoszech. „Tysiąc pięćset kilometrów od ojczyzny, a czujemy tutaj ducha polskości wszystkimi zmysłami” – powiedział.

Delegacja Senatu spotkała się także w polskiej ambasadzie z absolwentami 2 szkół polskich – w Rzymie i Ostii.  Marszałek Tomasz Grodzki dziękował młodym ludziom za to, że zdecydowali się – oprócz nauki w szkołach włoskich – podjąć także trud dodatkowych zajęć w polskich szkołach. „Kultywowanie polskości, języka, wiedzy, gdy żyjecie na gościnnej ziemi włoskiej, jest szczególnie godne szacunku” – podkreślił. Zachęcał także młodych ludzi, by w swoim życiu podążali za własnymi marzeniami i dążeniami. „Niech was nic nie hamuje,  nie oglądajcie się na innych, kierujcie się pozytywnymi motywacjami, a nagrody, splendory czy tytuły przyjdą same” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Namawiał także do studiowania w Polsce.  „Nie patrzcie na to, co Włochy i Polska mogą zrobić dla was, ale co wy możecie zrobić dla Włoch i Polski” apelował.  „Wierzę, że po latach będziecie mogli powiedzieć, że przeżyliście swoje życie dobrze i  pożytecznie, myśląc nie tylko o sobie, ale także o innych” – zakończył.

Senacka delegacja oddała również hołd Stanisławowi Augustowi Morawskiemu, współzałożycielowi Związku Polaków we Włoszech i nestorowi włoskiej Polonii, który jest pochowany na rzymskim cmentarzu Prima Porta.

Ostatniego dnia wizyty w Rzymie delegacja Senatu spotkała się z przewodniczącą Senatu Republiki Włoskiej Marią Elisabettą Alberti Casellati. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy międzyparlamentarnej i relacji dwustronnych. Omówiono też wyzwania, stojące przed Unią Europejską, a także kwestie walki z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Polska delegacja spotkała się także w Ambasadzie RP w Rzymie z członkami włosko-polskiej grupy międzyparlamentarnej.

Marszałek i towarzyszący mu senatorowie oddali też hołd św. Janowi Pawłowi II przy jego grobie w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Odwiedzili również stację Polskiej Akademii Nauk, gdzie zapoznali się z jej zbiorami i funkcjonowaniem. „Żywimy nadzieję, że będzie ona nie tylko kontynuatorką dumnej historii naszej obecności w Rzymie i we Włoszech, ale będzie także inspiratorką, opiekunką i przewodniczką dla ludzi nauki, odwiedzających Wieczne Miasto” – napisał marszałek w księdze pamiątkowej placówki.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 października 2020 r.

Rozmowa marszałka Senatu z przewodniczącym Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec

30 września 2020 r.

Wizyta ministra spraw zagranicznych Królestwa Arabii Saudyjskiej

13‒14 września 2020 r.

Wizyta delegacji Senatu w Austrii