Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP i Przewodniczącego Bundesratu

sprawy międzynarodowe 13.10.2020
Fot. Łukasz Kamiński - Kancelaria Senatu RP

W dniu 13 października 2020 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odbył wideorozmowę z Przewodniczącym Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec i Premierem Brandenburgii panem Dietmarem Woidke.

Marszałek Senatu i Przewodniczący Bundesratu omówili stan relacji polsko-niemieckich i wyrazili zgodne oczekiwanie dalszego kształtowania dobrosąsiedzkiej współpracy w duchu porozumienia. Uznali, że umacnianie więzów przyjaźni pomiędzy Niemcami i Polakami, które są szczególnie widoczne w kontaktach osób zamieszkujących tereny przygraniczne oraz troskliwe, wspólne podtrzymywanie pamięci historycznej przez oba narody to sposób postępowania dający gwarancję, że tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej nigdy się nie powtórzą.

Marszałek Tomasz Grodzki i Przewodniczący Dietmar Woidke dokonali oceny bieżącej sytuacji epidemicznej w Niemczech i w Polsce. Rozmawiali o skuteczności działań podejmowanych w różnych krajach Europy w związku z narastającym zagrożeniem. Obaj rozmówcy zgodzili się, że bieżący kryzys epidemiczny unaocznił potrzebę wzmocnienia współpracy europejskiej w obszarze ochrony zdrowia, np. w sferze zaopatrzenia w sprzęt medyczny i opracowywania nowych leków. Uznali, że powinny zostać wyciągnięte wnioski z pierwszych tygodni walki z pandemią, poparte działaniami zmierzającymi do wypracowania skoordynowanych mechanizmów szybkiego reagowania na poziomie unijnym. Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że oprócz potrzeby koordynacji najpilniejszych kroków związanych z walką z pandemią COVID-19, zacieśnienia wymaga współpraca państw członkowskich w szeroko rozumianym obszarze polityki zdrowotnej. Zauważył, że w Parlamencie Europejskim dopiero niedawno powstała Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem, a w innych dziedzinach funkcjonowania służby zdrowia było dotąd na poziomie europejskim stosunkowo mało wspólnych działań. Wskazał, że coraz wyraźniej widać potrzebę podjęcia rozmów na temat utworzenia kompleksowej, wspólnej polityki zdrowotnej Unii Europejskiej i zachęcał Przewodniczącego Bundesratu do zaangażowania w promocję tej koncepcji w trakcie przewodnictwa Niemiec w Radzie UE. Przewodniczący Dietmar Woidke potwierdził, że Niemcy przyjmują europejską perspektywę także w dziedzinie ochrony zdrowia, koncentrując obecnie uwagę na działaniach mających na celu pobudzanie gospodarki europejskiej, która w ostatnim czasie znacząco wyhamowała.

Marszałek Senatu i Przewodniczący Bundesratu rozmawiali także o wolnościowych aspiracjach Białorusinów wspominając proces przemian w Polsce zapoczątkowany wydarzeniami sierpnia 1980 r. i zjednoczenie Niemiec, którego okrągła 30. rocznica była obchodzona 3 października br.

Rozmawiano również o współpracy pomiędzy Bundesratem RFN, Senatem RP i Senatem Republiki Francuskiej w formacie Trójkąta Weimarskiego oraz o polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, w tym o rozwoju sieci połączeń kolejowych. Przewodniczący Dietmar Woidke przekazał Marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu zaproszenie dla przedstawiciela Senatu RP do udziału w Polsko-Niemieckim Szczycie Kolejowym, który odbędzie się w formie telekonferencji w listopadzie br.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

26 października Senat zajmie się ustawą o walce z pandemią

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki poinformował, że Senat zbierze się na posiedzeniu w najbliższy poniedziałek, by rozpatrzeć ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Seminarium poświęcone konstytucyjnej roli Senatu przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich

19 października 2020 r. w Senacie, z inicjatywy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Aleksandra Pocieja, dyskutowano o konstytucyjnej roli Senatu przy wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport "Zrozumieć COVID" na posiedzeniu Senackiego Zespołu - Zdrowie Polaków

Noszenie maseczek, trzymanie dystansu społecznego, dbanie o higienę, strategia testowania to aktualne zalecenia dla społeczeństwa w walce z epidemią – wynika z raportu „Zrozumieć COVID”