Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

sprawy międzynarodowe 13.10.2020
Fot Marta Marchlewska - Kancelaria Senatu

W dniu 13 października 2020 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął rozpoczynającą misję dyplomatyczną w Polsce Jej Ekscelencję panią Annę Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Pani ambasador wyraziła satysfakcję ze stanu współpracy między oboma krajami, w tym zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa, oraz z ponownej akredytacji w Warszawie. W drugiej połowie lat 90. odpowiadała w ambasadzie za wspieranie wykorzystania środków pomocowych i preakcesyjnych. Marszałek nawiązał do spotkania z przewodniczącą włoskiego Senatu w Rzymie, które odbyło się 12 października br., podkreślając znaczenie bezpośrednich kontaktów międzyparlamentarnych także w warunkach pandemii. Ze swej strony Anna Clunes zadeklarowała wolę wspierania kontaktów Senatu z Westminsterem. Ambasador poinformowała, że obecnie brytyjscy parlamentarzyści kojarzą Polskę przede wszystkim z problemem przestrzegania zasad praworządności.

Odnosząc się do wchodzących w fazę finalną negocjacji zasad stosunków gospodarczych z Unią po zakończeniu okresu przejściowego, pani A. Clunes podkreśliła, że odnośnie do pomocy państwowej i zasad konkurencji kompromis jest możliwy, natomiast brytyjski rząd wyklucza rezygnację z suwerenności nad łowiskami. Marszałek poruszył sprawę sytuacji obywateli polskich na Wyspach. Ambasador przyznała, że dla cudzoziemców brexit oznacza także wzrost kosztów studiowania.

Na zakończenie skonstatowano wspólne stanowisko wobec wydarzeń w Białorusi. Brytyjska ambasador podkreśliła, że rząd Jej Królewskiej Mości podwoił środki przeznaczone na pomoc dla  społeczeństwa obywatelskiego a zarazem, solidaryzując się z dyplomatami Polski i Litwy, wycofał swego ambasadora z Mińska. Marszałek Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że proces upodmiotowienia społeczeństwa białoruskiego jest już nieodwracalny.