Narzędzia:

12 października 2020 r.

legislacja rolnictwo 12.10.2020

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.Wcześniej komisja zajmowała się tą nowelizacją 24 września i 9 października 2020 r. Wysłuchano wówczas m.in. opinii związków branżowych hodowców zwierząt, organizacji rolniczych i organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami, a także szczegółowo omówiono zmiany zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne.

Podczas tego posiedzenia wniosek o odrzucenie nowelizacji zgłosił senator Ryszard Bober (PSL), a komisja poparła go w wyniku głosowania. Wicemarszałek Marek Pęk (PiS) przedstawił poprawki, które podczas konferencji prasowej zapowiedzieli premier i minister rolnictwa. Przewidują one m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego na 1 stycznia 2022 r., wypracowanie systemu odszkodowań dla hodowców, zachowanie uboju rytualnego drobiu, możliwość prowadzenia schronisk przez prywatnych przedsiębiorców, ujednolicenie nakładania grzywny w postępowaniach mandatowych przez Inspekcję Weterynaryjną i Inspekcję Transportu Drogowego, a także utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. „Liczę na to, że w Senacie znajdziemy kompromis w sprawie tej ustawy, wypracujemy porozumienie ponad politycznymi  podziałami” ‒ powiedział wicemarszałek. Poprawki te w imieniu mniejszości komisji zgłosi senator Jacek Bogucki.
Podczas dyskusji senatorowie wypowiadali się krytycznie o ustawie. Jak mówili m.in. senatorowie Ryszard Bober (PSL), Józef Łyczak (PiS) i Zdzisław Pupa (PiS), zakaz uboju rytualnego bydła spowoduje utratę rynków eksportu i likwidację istotnej gałęzi gospodarki. „Apelujemy do rządu, żeby nie ograniczać uboju rytualnego bydła” ‒ mówił przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski (PiS). Jak argumentował, przesunięcie terminu wejścia w życie o rok to za mało, proces produkcyjny w wypadku chowu bydła trwa dłużej, nie da się go wygasić w ciągu roku.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Waldemar Buda (PiS) i minister rolnictwa Grzegorz Puda przekonywali, że ustawa z poprawkami zapowiedzianymi przez rząd to kompromis, odpowiadający na postulaty środowisk rolników.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb polskich gmin wyznaniowych i nadaje dodatkowe prawa organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt. 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

9 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

29 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

29 września 2020 r.

Komisja Obrony Narodowej opowiedziała się za ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej