Narzędzia:

Marszałek Senatu RP wraz z delegacją z wizytą w Rzymie

sprawy międzynarodowe 10.10.2020
Spotkanie z Przewodniczącą Senatu Republiki Włoskiej (fot. Marta Marchlewska - Kancelaria Senatu)

W ostatnim dniu wizyty w Rzymie, w poniedziałek, 12 października br. prof. Tomasz Grodzki i towarzyszący mu senatorowie spotkali się z Przewodniczącą Senatu Republiki Włoskiej Marią Elisabettą Alberti Casellati. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy międzyparlamentarnej i relacji dwustronnych. Omówione zostały także tematy, związane z wyzwaniami, stojącymi przed Unią Europejską, jak również kwestie walki z pandemią koronawirusa i jej skutkami. „Mamy mnóstwo wspólnych rzeczy, myślę tutaj np. o Recovery Fund oraz o tym, jak wyjść z kryzysu gospodarczego, w jaki wpędził nas koronawirus”  - podkreślił Marszałek Senatu.

Marszałkowi Senatu RP prof. Tomaszowi Grodzkiemu towarzyszyli w wizycie Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, wiceprzewodniczący tej komisji, Wojciech Ziemniak oraz senator Marek Martynowski.

Polska delegacja spotkała się także w Ambasadzie RP w Rzymie z członkami włosko-polskiej grupy międzyparlamentarnej.

Przed południem Marszałek i towarzyszący mu senatorowie oddali hołd świętemu Janowi Pawłowi II przy jego grobie w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Prof. Tomasz Grodzki wraz z członkami delegacji odwiedził także stację Polskiej Akademii Nauk, gdzie zapoznał się z jej zbiorami oraz funkcjonowaniem. „Żywimy nadzieję, że będzie ona nie tylko kontynuatorką dumnej historii naszej obecności w Rzymie i we Włoszech, ale będzie także inspiratorką, opiekunką i przewodniczką dla ludzi nauki, odwiedzających Wieczne Miasto” – napisał Marszałek we wpisie w księdze pamiątkowej placówki.

W sobotę i niedzielę 10 i 11 października, delegacja Senatu RP uczestniczyła w dwudniowym XXV Jubileuszowym Zjeździe  Związku Polaków we Włoszech. Przemawiając do zebranych Marszałek Tomasz Grodzki powiedział, że Senat nie zwolnił się i nie chce się zwolnić z obowiązku i zaszczytu opieki nad Polonią i wszystkimi, którzy czują się Polakami. Marszałek zwrócił uwagę, że tradycja polskiej obecności we Włoszech sięga czasów Kopernika i Kochanowskiego, którzy studiowali w Bolonii i Padwie, przez emigrację po powstaniach narodowych, aż po tę z czasów reżimu totalitarnego. „To znalazło swój najpiękniejszy wyraz w Legionach Polskich, z których urodziła się pieśń, będąca naszym hymnem narodowym, gdzie ziemia włoska występuje w refrenie wielokrotnie. To jest znak szczególny” – podkreślił Marszałek Senatu. W jego ocenie ta mikstura pokoleń, także współcześnie żyjących tu emigrantów, zaowocowała tym, że Związek Polaków we Włoszech jest organizacją niezwykle prężną, starającą się poprzez edukację, imprezy społeczno-kulturalne, edukacyjne i sportowe krzewić i kultywować polską kulturę i język. „Włochy i Rzym są przykładem jak Polacy potrafią się wspaniale zorganizować” – podkreślił prof. Grodzki, mówiąc o polskim szkolnictwie czy działalności wydawniczej, prowadzonej przez Związek Polaków we Włoszech. „Jestem Państwu za to niezwykle wdzięczny i w imieniu Senatu RP składam gorące podziękowanie i proszę, abyście kontynuowali to piękne dzieło” - powiedział Marszałek. Dodał, że będzie miał także okazję podziękować młodzieży, uczącej się w polskich szkołach za to, że wzbogacają swoją wiedzę o Polsce i języku ojczystym. „To jest wysiłek godny podziękowania i upamiętnienia, to daje nadzieję, że duch polskości nie zaginie i będzie nadal obecny w kolejnych generacjach” – ocenił.

Prof. Tomasz Grodzki zaapelował do uczestników zjazdu, by pamiętali, że Senat jest zawsze dla nich otwarty i jest – jak to określił – ich domem na terenie kraju. „Zawsze będziecie mile widziani i zawsze będziemy starali się pomóc, aby rzesza milionów Polaków rozsianych po całym świecie, w tym we Włoszech miała stałe poczucie więzi z Macierzą, z Ukochaną Ojczyzną ” – podkreślił Marszałek. Przyznał, że choć Senat nie rozdziela już środków finansowych na Polonię,  to „nie zwolnił się i nie chce się zwolnić z obowiązku, zaszczytu i przyjemności współpracy z Polonią, opieki nad Polonią i łączności ze wszystkimi, którzy czują się Polakami”.

Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski wyraził opinię, że polityka kulturalna Polski poza granicami kraju powinna czerpać z dziedzictwa św. Jana Pawła II. Zapowiedział, że 13 października br. zostanie w Senacie otwarta wystawa „Jan Paweł II - obrońca praw narodów”, ukazująca zaangażowanie Papieża – Polaka na rzecz praw narodów do samostanowienia. Poinformował, że wystawa przekazana zostanie Związkowi Polaków we Włoszech tak, by mogła ona dotrzeć nie tylko do kręgów polonijnych, ale także do szerokiej włoskiej publiczności.

Związek Polaków we Włoszech jest najstarszą i największą federacją organizacji i stowarzyszeń oraz instytucji polsko-włoskich na terenie Włoch. Powstał w 1995 roku i aktualnie skupia 23 podmioty. Związek reprezentuje Polonię wobec władz włoskich i polskich, pielęgnuje polskie tradycje historyczne, kulturę i działa na rzecz zachowania tożsamości narodowej.

W drugim dniu Zjazdu polska delegacja wysłuchała wykładu Marco Patriciellego „Sto lat relacji dyplomatycznych między Polską a Włochami”.  Obrady zwieńczył występ uczniów polskich szkół, którzy recytowali poezję Wisławy Szymborskiej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a także koncert muzyki poważnej w wykonaniu Vadima Brodskiego (skrzypce) i Fausto Paffiego (fortepian).

Podsumowując udział w obradach Zjazdu Marszałek Tomasz Grodzki dziękował za zaszczyt możliwości uczestniczenia w nim i spotkania z rodakami we Włoszech. Szczególne podziękowania skierował na ręce prezes Związku Polaków we Włoszech, Urszuli Stefańskiej-Andreini. „Tysiąc pięćset kilometrów od Ojczyzny, a mimo to czujemy tutaj ducha polskości wszystkimi zmysłami” – powiedział prof. Grodzki.

Marszałek i towarzyszący mu senatorowie spotkali się także w polskiej ambasadzie z absolwentami dwóch szkół polskich – w Rzymie i w Ostii.  Prof. Tomasz Grodzki dziękował młodym ludziom za to, że zdecydowali się - obok nauki w szkołach włoskich - podjąć także trud dodatkowych zajęć w polskich szkołach. „Kultywowanie polskości, języka, wiedzy, gdy żyjecie na gościnnej ziemi włoskiej, jest szczególnie godne szacunku” – podkreślił Marszałek. Zachęcał także młodych ludzi, by w swoim życiu kierowali się marzeniami i swoimi dążeniami. „Wczoraj dziewiętnastolatka z Polski, świeża maturzystka, wygrała turniej Rollanda Garossa, to jest absolutnie światowe wydarzenie” – mówił Marszałek, nawiązując do sukcesu tenisistki Igi Swiątek. „Niech was nic nie hamuje,  nie oglądajcie się na innych, kierujcie się pozytywnymi motywacjami, a nagrody, splendory czy tytuły przyjdą same” – podkreślił prof. Grodzki. Namawiał także absolwentów do studiowania w Polsce, co - jak podkreślił- może ich ubogacić.  „Nie patrzcie na to, co Włochy i Polska mogą zrobić dla was, ale co wy możecie zrobić dla Włoch i Polski”- apelował.  „Wierzę, że po latach będziecie mogli powiedzieć, że spędziliście swoje życie dobrze i  pożytecznie, myśląc nie tylko o sobie, ale także o innych” – zakończył Marszałek.

Każdy z kilkanaściorga absolwentów otrzymał od Marszałka Senatu „Dzieła wybrane” Juliusza Słowackiego wraz z osobistą dedykacją.

Marszałek i towarzysząca  mu delegacja oddała także hołd Stanisławowi Augustowi Morawskiemu - współzałożycielowi Związku Polaków we Włoszech i nestorowi włoskiej Polonii, który jest pochowany na rzymskim cmentarzu Prima Porta.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy oraz ekspertów z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu i finansów publicznych.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.