Narzędzia:

28 września 2020 r.

legislacja zdrowie bezpieczeństwo 28.09.2020

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jednogłośnie poparła nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która umożliwia awans zawodowy pracownikom Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a operatorów numerów alarmowych obejmuje ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Nowela, którą przygotował resort spraw wewnętrznych, wprowadza korekty w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego, reorganizuje system szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadza nadzór nad pracą centrów i pracowników CPR, reguluje też zagadnienia związane z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej „Alarm 112”, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie sms-ów. Awans zawodowy operatorów numerów alarmowych będzie możliwy dzięki wprowadzeniu gradacji stanowisk: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora oraz koordynatora trenera. Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym; chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie grożą operatorom numerów alarmowych. Zgodnie z prawem określone czyny niedozwolone są zagrożone surowszą karą, jeśli odnosiły się do funkcjonariusza publicznego a nie do innej osoby. Ustawa przewiduje również powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, do którego zadań będą należeć: utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.

14 kwietnia 2021 r.

Tematem posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej były przygotowania do konferencji poświęconej przyszłości Europy.