Narzędzia:

28 września 2020 r.

legislacja zdrowie bezpieczeństwo 28.09.2020

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jednogłośnie poparła nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, która umożliwia awans zawodowy pracownikom Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a operatorów numerów alarmowych obejmuje ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Nowela, którą przygotował resort spraw wewnętrznych, wprowadza korekty w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego, reorganizuje system szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadza nadzór nad pracą centrów i pracowników CPR, reguluje też zagadnienia związane z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej „Alarm 112”, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie sms-ów. Awans zawodowy operatorów numerów alarmowych będzie możliwy dzięki wprowadzeniu gradacji stanowisk: starszego operatora numeru alarmowego, koordynatora oraz koordynatora trenera. Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym; chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie grożą operatorom numerów alarmowych. Zgodnie z prawem określone czyny niedozwolone są zagrożone surowszą karą, jeśli odnosiły się do funkcjonariusza publicznego a nie do innej osoby. Ustawa przewiduje również powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego, do którego zadań będą należeć: utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

18 listopada 2020 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajęła się 2 ustawami zmieniającymi przepisy podatkowe

18 listopada 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Petycji i Praworządności rozpatrzyła „Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 rok”, przyjęła też stanowisko w sprawie 2 ustaw i 6 petycji

17 listopada 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała 10 poprawek do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.