Narzędzia:

24 września 2020 r.

zdrowie legislacja 24.09.2020

Komisja Zdrowia rozpatrzyła ustawę o Funduszu Medycznym i postanowiła rekomendować Senatowi wprowadzenie do niej poprawek.

Omawiając ustawę, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Paweł Mucha powiedział, że utworzenie funduszu stanowi odpowiedź na potrzeby pacjentów, chorujących przede wszystkim na choroby nowotworowe i rzadkie. Z jego środków będą finansowane m.in. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane dzieciom do 18. roku życia, w szczególności chorującym na nowotwory i choroby rzadkie, udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju,  programy zdrowotne i profilaktyczne, nowoczesne technologie i sprzęt medyczny, budowa i modernizacja infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia, m.in. szpitali onkologicznych, pediatrycznych czy pulmonologicznych, a także uczelni medycznych. Ze środków funduszu mają być finansowane 2 nowe kategorie technologii lekowych: o wysokiej wartości klinicznej i o wysokim poziomie innowacyjności. Maksymalny limit wydatków na fundusz ma wynieść nie więcej niż 2 mld zł w tym roku i 4 mld zł w kolejnych latach do 2029 r. Wybór projektów finansowanych ze środków Funduszu Medycznego będzie się odbywał w ramach konkursów.

Jak mówiła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, Fundusz Medyczny nie rozwiązuje problemów ochrony zdrowia w sposób systemowy, a jedynie wydziela do wsparcia określoną grupę pacjentów. Być może wystarczyłaby prawidłowa realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia. „Żaden fundusz, żaden program nie zastąpi systemowego finansowania ochrony zdrowia” ‒ podkreśliła.
Podczas dyskusji senatorowie zgłaszali wątpliwości co do źródeł finansowania Funduszu Medycznego w formie dotacji z budżetu państwa. Jak mówili, może zamiast tworzyć nowy fundusz trzeba dołożyć pieniądze NFZ, aby sfinansować potrzeby, wskazane w tej ustawie. Pytali, czy środki na fundusz będą wliczane do przewidywanych wydatków na zdrowie w wysokości 6% PKB. Podnosili, że koszty funkcjonowania funduszu będą wynosić do 1% jego przychodów, czyli nawet 40 mln zł rocznie. Jak wyjaśniał minister Paweł Mucha, wydatki z budżetu państwa na fundusz to dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Szczegółowe kwoty przekazywane na fundusz będą ustalone w ustawie budżetowej na dany rok w zależności od możliwości budżetu państwa. Środki niewykorzystane w danym roku przejdą na następny.

Senatorowie jednomyślnie poparli ustawę zarówno ze zmianami legislacyjnymi i redakcyjnymi, zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, jak i poprawkami zgłoszonymi przez przewodniczącą komisji senator Beatę Małecką-Liberę. Zmierzają one do zagwarantowania środków na Fundusz Medyczny w wysokości co najmniej 4 mld zł w każdym roku budżetowym, począwszy od ustawy budżetowej na 2021 r., i zwiększenia z 4 do 4,2 mld zł maksymalnego limitu rocznych wydatków z budżetu państwa na fundusz.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

12 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła wnieść o odrzucenie noweli ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

9 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

29 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”