Narzędzia:

9 września 2020 r.

edukacja i kultura rodzina polityka społeczna 09.09.2020

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Sportu przyjęły „Informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka”, przedstawioną przez rzecznika Mikołaja Pawlaka. Jak wskazał, jego urząd, stojący na straży praw dziecka, działa coraz  prężniej, o czym może świadczyć liczba załatwianych spraw. Poinformował m.in., że w 2019 r. do jego biura wpłynęły 1953 nowe sprawy dotyczące prawa rodzinnego i karnego oraz nieletnich. Z poprzednich lat do rozwiązania pozostało 1437 spraw. Mikołaj Pawlak zwrócił uwagę, że wcześniej biuro przystępowało aktywnie do 3–4 spraw na 100 wpływających, które wpływały. Za jego kadencji biuro z zasady przystępuje do wszystkich zgłaszanych spraw. Z zakresu edukacji i wychowania w 2019 r. wpłynęło 2115 nowych spraw, a z poprzednich lat pozostało 919. Rzecznik praw dziecka podkreślił, że często osobiście sam bierze udział w postępowaniach sądowych, ponieważ często dzieci nie mają właściwej reprezentacji w toku postępowania karnego, więc w takich sytuacjach stara się być przy dzieciach. W jego opinii za bardzo dobrą instytucję należy uznać dziecięcy telefon zaufania. W 2019 r. przeprowadzono w ramach niego 23 539 rozmów, z czego blisko 20 000 tys. stanowiły sprawy dotyczące „zaufania”, a około 3900 próśb o interwencję.  Na podstawie przeprowadzonych rozmów biuro podjęło 312 spraw.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

12 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła wnieść o odrzucenie noweli ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

9 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

29 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”