Narzędzia:

7 września 2020 r.

sprawy międzynarodowe 07.09.2020

Marszałek Tomasz Grodzki 7 września 2020 r. przyjął przewodniczącego Grupy Bilateralnej Włosko-Polskiej w Senacie Republiki Włoskiej senatora Nazario Pagano, podsekretarza ds. relacji z parlamentem we włoskim rządzie senatora Gianlucę Castaldiego i ambasadora Republiki Włoskiej w RP Aldo Amatiego.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że relacje Polski i Włoch są stabilne, a przed obydwoma krajami otwierają się nowe możliwości współpracy, także dzięki współdziałaniu obu senatów.

Na prośbę senatorów włoskich marszałek Tomasz Grodzki przedstawił zadania, jakie stawia przed sobą senacka większość w związku z bieżącą sytuacją polityczną w Polsce. W wymiarze międzynarodowym marszałek wskazał na gotowość senatorów do dalszej współpracy ze strukturami europejskimi. Podkreślił, że senacka większość widzi Unię Europejską przede wszystkim jako wspólnotę wartości i ochronę przed powrotem do historycznych podziałów. Marszałek Senatu i jego goście wymienili również poglądy na temat praworządności i demokracji, a także zwalczania ksenofobii i nietolerancji. Dyskutowano także o oświacie, finansach publicznych, transformacji energetycznej i problemach związanych z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

Włoscy senatorowie wyrazili nadzieję, że Polska pozostanie państwem mocno zakorzenionym w Unii Europejskiej. Wysoko ocenili sposób wykorzystania przez polskie władze środków z unijnych funduszy, począwszy od pierwszego roku po akcesji Polski. Wskazali, że Fundusz Odbudowy, utworzony w odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19, to kolejny przykład wysokiej wartości europejskiej integracji, który pomaga docenić członkostwo w Unii Europejskiej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13‒14 września 2020 r.

Wizyta delegacji Senatu w Austrii

9 września 2020 r.

Wizyta przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy

20 sierpnia 2020 r.

Spotkanie marszałka Senatu z białoruską opozycjonistką