Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy

sprawy międzynarodowe 09.09.2020
Fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu

We środę, 9 września 2020 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Pana Dmytro Razumkowa. W spotkaniu wzięli również udział Wicemarszałek Senatu pan Bogdan Borusewicz, Ambasador Ukrainy w RP pan Andrij Deszczyca, Przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy pan Oleksandr Merezhko oraz senatorowie RP –  Przewodniczący  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich. Spotkanie, które miało charakter roboczy, odbyło się z inicjatywy strony ukraińskiej i było okazją do omówienia głównych kierunków współpracy polsko-ukraińskiej w najbliższej przyszłości przy udziale obu izb parlamentarnych – Senatu RP i Rady Najwyższej Ukrainy.

W trakcie rozmowy z Przewodniczącym Dmytro Razumkowem Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że Polska niezmienne wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Akcentował potrzebę podejmowania wspólnych działań, także w formacie wielostronnym, wskazując na rolę, jaką odgrywa Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Zapowiedział organizację XI posiedzenia plenarnego tego forum w nieodległym czasie w Polsce. Podziękował w imieniu polskich przedsiębiorców za wkład obywateli Ukrainy w funkcjonowanie polskiej gospodarki. Zaznaczył, że bez aktywności Ukraińców na polskim rynku pracy, prognozy gospodarcze związane z pandemią COVID-19 byłyby jeszcze gorsze. Wyraził gotowość do dzielenia się ze stroną ukraińską polskimi doświadczeniami z zakresu budowania nowoczesnego społeczeństwa opartego o mechanizmy zapewniające sprawne funkcjonowanie gospodarki, skuteczne zwalczanie korupcji i rozwój samorządu terytorialnego.

W trakcie spotkania poruszono tematy związane z sytuacją w regionie, dążeniami Białorusinów do budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz roli dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią. Senator Bogdan Klich podkreślał, że w relacjach dwustronnych nie należy pozwalać na to, żeby sprawy historyczne dominowały nad potrzebą budowania dobrych stosunków nakierowanych na wspólną przyszłość. Podzielając tę opinię, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy akcentował, jak ważne dla Ukrainy jest międzynarodowe wsparcie. Docenił polskie zaangażowanie w podnoszenie na forach międzynarodowych spraw ważnych dla Ukrainy.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zaprosił Przewodniczącego Dmytro Razumkowa do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce. W trakcie tej wizyty mają zostać omówione szczegółowo sprawy wymagające podjęcia wspólnych działań przez przedstawicieli Rady Najwyższej Ukrainy i Senatu RP.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Japonii

W dniu 20 stycznia br. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu prof. Tomaszowi Grodzkiemu złożył Ambasador Japonii pan Akio Miyajima.

Debata na temat ograniczania praw obywatelskich

Tzw. ustawa mandatowa stanowi poważne zagrożenie dla obywateli i narusza ich konstytucyjne prawa dotyczące m.in. domniemania niewinności, zaufania do państwa czy prawa do sądu – wskazywali uczestnicy spotkania zorganizowanego 20 stycznia br. w Senacie.

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2020 r.

Obradowały komisje praw człowieka i zdrowia.