Narzędzia:

17 sierpnia 2020 r.

legislacja administracja 17.08.2020

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. i postanowiła poprzeć ją bez poprawek.

Nowela umożliwia przeprowadzenia 2 spisów powszechnych – rolnego w 2020 r. oraz ludności i mieszkań w 2021 r. – w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Służby statystyki publicznej będą mogły przetwarzać dane osobowe z systemów informacyjnych i rejestrów urzędowych prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej rachmistrze spisowi będą mogli zbierać dane również drogą telefoniczną. Spis rolny, który ma trwać w okresie 1 września‒30 listopada 2020 r., zostanie przeprowadzony za pomocą samospisu internetowego i wywiadu telefonicznego, a tylko w szczególnych wypadkach – bezpośredniego wywiadu.

Planowane koszty obu spisów mają pozostać na poziomie sprzed 10 lat (243 mln zł – spis rolny, spis ludności i mieszkań – 386 mln zł).

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zaproponowało poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Prezes  Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut wyjaśnił, że wprowadzenie ich oznaczałoby, że ustawa nie wejdzie w życie przed 1 września, kiedy rusza spis rolny. Komisja postanowiła więc nie zgłaszać poprawek na tym etapie procesu legislacyjnego.

Odpowiadając na pytanie senatora Krzysztofa Mroza o to, dlaczego spisów nie przełożono na okres po epidemii, prezes GUS wyjaśnił, że zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie spisów, które na całym świecie odbywają się w podobnym czasie. Stanowią one podstawową infrastrukturę wszystkich badań statystycznych, a w okresie epidemii wiarygodne dane są szczególnie potrzebne.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.