Narzędzia:

17 sierpnia 2020 r.

edukacja i kultura legislacja 17.08.2020

Komisja Kultury i Środków Przekazu zaproponuje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wiceminister kultury Paweł Lewandowski poinformował, że ustawa przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 400 mln zł dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca i organizatorów techniki koncertowej. Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego będzie mógł przeznaczyć nie więcej niż 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Przypomniał, że dotychczas na taką pomoc przeznaczono 16 mln zł.

Senackie biuro legislacyjne przedstawiło uwagi do ustawy i propozycje zmian, m.in. dotyczącą daty wejścia w życie ustawy. Wiceminister kultury Paweł Lewandowski zaapelował o przyjęcie noweli bez poprawek i zapewnił, że wskazane uchybienia zostaną poprawione w najbliższym czasie. Przewodnicząca komisji kultury senator Barbara Zdrojewska wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek, gdyż, jak podkreśliła, jest ona bardzo oczekiwana przez środowisko artystyczne i powinna jak najszybciej wejść w życie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

12 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła wnieść o odrzucenie noweli ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

9 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

29 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”