Narzędzia:

24 lipca 2020 r.

24.07.2020

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wysłuchała informacji na temat przejęcia Grupy Lotos SA przez PKN Orlen SA. W posiedzeniu, zwołanym na wniosek senatorów KO, w tym wiceprzewodniczącego komisji senatora Adama Szejnfelda, wzięli udział przedstawiciele zarządu obu spółek i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jak mówił wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, rząd podejmując ostateczną decyzję w sprawie fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, uczyni to jedynie z pełnym przekonaniem, że jest ona dobra dla kraju. „Jeśli nie będzie takiej pewności, decyzja nie zostanie podjęta” – zapewnił.

Wiceminister Zbigniew Gryglas  poinformował, że  resort aktywów państwowych prowadzi analizy, których celem jest wzmocnienie pozycji Skarbu Państwa po połączeniu Orlenu i Lotosu. Zastrzegł, że utrzymanie kontroli Skarbu Państwa nad ich aktywami jest warunkiem koniecznym, by mówić o transakcji. Według ministerstwa celem fuzji jest rozwój firmy poprzez zwiększenie zdolności zakupowych, inwestycyjnych, zwiększenie możliwości negocjacji cen i ekspansji na inne rynki. W opinii wiceministra na rynku europejskim szanse rozwoju i ekspansji mają tylko duże podmioty. Jak podkreślił, przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen zwiększy konkurencyjność całej gospodarki i wpłynie pozytywnie na rozwój i dobro kraju. Przekonywał też, że tylko największe koncerny mogą realizować duże i zarazem kosztowne projekty rozwojowe, związane np.z transformacją energetyczną. „Taka fuzja ma sens, taka fuzja jest uzasadniona i taką fuzję chcemy z przekonaniem wspierać” – mówił.

„To wielki projekt gospodarczy, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia całej gospodarki polskiej, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego państwa” – podkreślił wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. Przypomniał, że podobne procesy konsolidacyjne w sektorze naftowym na świecie, także w Europie Zachodniej, odbyły się dużo wcześniej, w latach 90. XX w., np. we Francji, na Węgrzech czy w Austrii, gdzie tamtejsze koncerny przejmowały kolejne aktywa. Przyznał, że „odważna decyzja” o konsolidacji największych polskich spółek – PKN Orlen i Grupy Lotos – została podjęta „by nie pozostawać w tyle za tymi trendami europejskimi, światowymi”. „Liczymy na to, że ten połączony podmiot osiągnie właściwy efekt skali, efekt nie tylko na rynku krajowym, ale także europejskim, bo nasze ambicje w tym zakresie, by stać się gospodarką bardzo konkurencyjną, dominującą, nie tylko w naszej części Europy, ale także szerszej, są duże” – przekonywał wiceminister aktywów państwowych. Wskazywał m.in., że dzięki połączeniu Orlenu i Lotosu, a następnie połączeniu ich z PGNiG, przychody osiągną poziom blisko 200 mld zł rocznie, a dla porównania przychody hiszpańskiego Repsolu, firmy multienergetycznej, wynoszą obecnie 290 mld zł. Jak dodał, po połączeniu „nasz champion” będzie 2-krotnie większy od austriackiego OMV. „Właśnie o to chodzi, żeby polskie firmy nie były bez szans w rywalizacji europejskiej, światowej” – podkreślił wiceminister.

W trakcie dyskusji senatorowie mieli szereg pytań i wątpliwości. O prawdziwy cel przejęcia pytał senator Adam Szejnfeld. Wyrażał też wątpliwość, czy rzeczywiście powstanie silna grupa o znaczeniu międzynarodowym, jeżeli 50% aktywów Lotosu ma przejść w obce ręce. Senator pytał też, jakie firmy prowadzą analizę sensowności tego przedsięwzięcia. Jak podkreślił, Komisja Europejska postawiła bardzo trudne warunki tej fuzji. Dlatego wyraził nadzieję, że  fuzja nie zostanie przeprowadzona.

Odpowiadając, wiceminister Zbigniew Gryglas stwierdził, że nie ma groźby utraty rafinerii gdańskiej, gdyż zgodnie z warunkiem Komisji Europejskiej ma być odsprzedane 30% akcji i dlatego nie ma ryzyka utraty kontroli nad rafinerią.  Jak zaznaczył, KE nie narzuci nabywcy tych akcji, ponieważ strona polska będzie musiała go zaakceptować. Zapewnił, że grupa Lotos pozostanie operatorem rafinerii, a prawdziwym celem fuzji jest rozwój firmy.

Jak ocenił wicemarszałek Bogdan Borusewicz, po spełnieniu warunków KE Lotos w tym kształcie zostanie nie tyle zdecentralizowany, co przestanie istnieć. Według niego projekt będzie polegał na przejęciu „resztówki Lotosu” przez PKN Orlen.

Senatorowie Koalicji Obywatelskiej wyrazili niezadowolenie, że na posiedzenie komisji nie przybył minister aktywów państwowych Jacek Sasin ani prezesi PKN Orlen i Grupy Lotos daniel Obajtek i Paweł Majewski.

14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przez Orlen, m.in. ze sprzedaży 30% udziałów gdańskiej rafinerii i 80% stacji jej sieci. Tego samego dnia PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad PGNiG.

Jak przyznał podczas posiedzenia wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas, postawione przez KE warunki połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos są trudne. W tym kontekście wspomniał m.in. o obowiązku zbycia istotnej części aktywów dystrybucji i infrastruktury logistycznej. Jak ocenił, „dosyć rygorystyczne, dosyć trudne warunki”, które w sprawie połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos postawiła KE, „mogą zostać przekute, zamienione w sukces”.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

30 lipca 2020 r.

Obradowała Komisja Środowiska

30 lipca 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju jednogłośnie poparła ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

30 lipca 2020 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła bez poprawek ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956