Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Filipin

sprawy międzynarodowe 03.07.2020
Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Filipin (fot. Hubert Pielas - Kancelaria Senatu)

W dniu 3 lipca 2020 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął Ambasador Republiki Filipin panią Leah Basinang-Ruiz.

Marszałek Senatu i Ambasador  Filipin dokonali przeglądu stanu relacji dwustronnych oraz ocenili możliwości rozwinięcia współpracy w obszarach wymiany handlowej (ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego), inwestycji, kultury, nauki oraz ochrony zdrowia w odniesieniu do międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczenia pandemii COVID-19. Ambasador Republiki Filipin zreferowała sytuację gospodarczą w jej kraju. Wskazała na prognozy oddziaływania pandemii na stan finansów państwa i kondycję podmiotów gospodarczych. Nawiązała do planów realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych na Filipinach, które muszą zostać poddane – w aspekcie ekonomicznym – ponownej analizie wykonalności. Omówiono także sprawy związane z zatrudnianiem pracowników z Filipin przez polskich pracodawców.

Ambasador Republiki Filipin wyraziła zadowolenie z ponownego otwarcia polskiej placówki dyplomatycznej w Manili w 2018 r. oraz uruchomienia tamże w 2019 r. Zagranicznego Biura Handlowego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Wyraziła przekonanie, że Senat Republiki Filipin i Senat Rzeczypospolitej Polskiej powinny zacieśnić współpracę. Obserwacja sytuacji w Polsce inspiruje jej zdaniem do nawiązania kontaktów między obiema izbami parlamentarnymi i wymiany doświadczeń z zakresu utrzymania praworządności i stosowania zasad dobrego rządzenia.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Gala konkursu „Sołtys Roku 2019”

W Senacie wręczono nagrody laureatom 18. edycji konkursu „Sołtys Roku”

Prace w komisjach senackich ‒ 28 września 2020 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych, budżetu, kultury.

Hołd dla Polskiego Państwa Podziemnego

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski i Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk złożyli w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wieniec przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.