Narzędzia:

1 lipca 2020 r.

01.07.2020

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dyskutowali na temat przebiegu 1. tury wyborów prezydenta w 2020 r. za granicą.

Przewodniczący komisji senator Bogdan Klich zwrócił uwagę, że ponad 0,5 mln obywateli polskich zamieszkałych poza krajem deklaruje chęć wzięcia udziału w 2. turze wyborów prezydenckich. Podziękował Polakom za granicą za tak masowy udział w wyborach. Zapewnił, że senatorowie będą wyjaśniać przypadki nieuwzględnienia głosów oddanych poza krajem. Apelował o zwiększenie liczby komisji wyborczych za granicą z 169 do 320, która obowiązywała w wyborach parlamentarnych w 2019 r., a także o uruchomienie przez resort spraw zagranicznych infolinii dla wyborców. Przypomniał, że w 1. turze wyborów aż 15–20% wysłanych pakietów wyborczych nie wróciło do konsulatów. Zdaniem przewodniczącego komisji przed 2. turą pakiety powinny zostać dostarczone najpóźniej do 3 lipca 2020 r. Postulował też umożliwienie osobistego oddania pakietów w konsulatach.

Podczas dyskusji senatorowie wskazywali na braki organizacyjne w 1. turze wyborów, jak pomyłki w pakietach wyborczych czy niedostateczną obsługę konsularną. Senator Marcin Bosacki zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych o pisemne wyjaśnienie przyczyny awarii systemu informatycznego, rejestrującego wyborców poza granicami kraju przed zakończeniem tego procesu, a także o podjętych środkach awaryjnych i informację o działaniach zapobiegających takim problemom.

Na pytania i wątpliwości senatorów odpowiadał dyrektor Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Lutostański. Podkreślił, że polskie konsulaty wykonały tytaniczną pracę, aby wywiązać się z obowiązku przeprowadzenia wyborów. Zapewnił, że trwają prace nad wsparciem obwodowych komisji wyborczych za granicą. Jak zaznaczył, choć w wielu państwach złagodzono obostrzenia związane z pandemią, to nie zmieniły się wcześniej ustalone zasady dotyczące przeprowadzenia wyborów. Poinformował, że w 1. turze wyborów za granicą zarejestrowały się 374 372 osoby, a głosy oddały 311 404 osoby, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do wyborów prezydenckich w 2015 r.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu zapoznali się z informacją na temat założeń i planów polityki klimatycznej rządu

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.