Narzędzia:

26 maja 2020 r.

przedsiębiorczość i praca 26.05.2020

Pandemia a przedsiębiorczość w Polsce oraz stan polskiej gospodarki i stojące przed nią wyzwania to najważniejsze tematy spotkania marszałka Tomasza Grodzkiego z przedstawicielami organizacji gospodarczych. Do udziału w spotkaniu, które odbyło się 26 maja 2020 r., zaproszono m.in. przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, Business Center Club, Konfederacji LEWIATAN, Pracodawców RP, Polskiej Rady Biznesu, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Banków Polskich, Związku Rzemiosła Polskiego, Polskiej Izby Turystyki, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Spotkanie w formule konsultacji społecznych zorganizowano z inicjatywy zastępcy Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senatora Adama Szejnfelda. Rozmawiano o problemach przedsiębiorstw prowadzących działalność w czasie epidemii koronawirusa. Chodziło o zapoznanie się z oceną bieżącej sytuacji, a także przedyskutowanie krótko- i długoterminowych prognoz dotyczących stanu polskiej gospodarki. Istotnym wątkiem było też omówienie propozycji i postulatów organizacji gospodarczych dotyczących podjęcia koniecznych działań zmierzających do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w trudnych czasach pandemii.

W ocenie marszałka Tomasza Grodzkiego nie ulega wątpliwości, że to  przedsiębiorcy i ich pracownicy najbardziej odczują negatywne skutki kryzysu spowodowanego pandemią. Dlatego, jak podkreślił, o problemach polskich firm należy rozmawiać z przedstawicielami organizacji, które zrzeszają przedsiębiorstwa różnej wielkości, różnych sektorów gospodarczych  i branż.

Senator Adam Szejnfeld zwrócił uwagę, że propozycje przedsiębiorców mogą się stać podstawą podejmowania w Senacie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego.

Jak poinformował marszałek Tomasz Grodzki, po wprowadzeniu zmiany w Regulaminie Senatu planowane jest powołanie doradczej Rady Gospodarczej. Podkreślił, że w Senacie dominuje przekonanie, że przedsiębiorcy – od najmniejszych po największych – są motorem polskiej gospodarki i od nich zależy dobrostan państwa polskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 listopada 2020 r.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy

13 listopada 2020 r.

Wykład marszałka Senatu podczas Igrzysk Wolności

12 listopada 2020 r.

Rozmowa marszałka Senatu z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej