Narzędzia:

21 maja 2020 r.

edukacja i kultura 21.05.2020

Tematem posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu była sytuacja w redakcji Programu III Polskiego Radia SA. Po wysłuchaniu dziennikarzy stacji: Agnieszki Szydłowskiej, Bartosza Gila, Michała Nogasia i Ernesta Zozunia, a także zaproszonych gości senatorowie, na wniosek wicemarszałka Bogdana Borusewicza, zdecydowali o zwróceniu się do  przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego o odwołanie Agnieszki Kamińskiej ze stanowiska prezesa Polskiego Radia, a także Tomasza Kowalczewskiego z funkcji dyrektora radiowej Trójki. Posiedzenie zwołano w związku ze zdjęciem z 1. miejsca „Listy Przebojów” z 15 maja 2020 r. piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Mimo wystosowanego zaproszenia w obradach komisji nie wzięli udziału przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  KRRiT; nieobecny był też przewodniczący Krzysztof Czabański.  

Zdaniem przewodniczącej komisji kultury senator Barbary Zdrojewskiej było to posiedzenie wyjątkowe, bo zazwyczaj zainteresowanie komisji kwestią wolności mediów koncentruje się wokół telewizji publicznej. „Nie myślałam, że będziemy się tutaj spotykać w sprawie radia” – podkreśliła. Za zdumiewający uznała fakt, że ta sytuacja ma miejsce obecnie, tuż przed wyborami prezydenckimi. Przypomniała, że dla kilku pokoleń Trójka była enklawą kultury i dobrego smaku, stanowiła niszę dla najbardziej wymagających słuchaczy. Dlatego niezwykle ważne jest wyjaśnienie, co stało się w redakcji, co spowodowało, że w ciągu zaledwie kilku lat odeszło lub zostało zwolnionych z niej kilkudziesięciu znakomitych dziennikarzy.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. dyrektora Tomasza Kowalczewskiego, czy ktoś wpływał na jego decyzję o zdjęciu z informacji o 1. miejscu piosenki Kazika. To samo pytanie kierowano do prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej. Oboje zaprzeczyli, by naciskał na nich ktokolwiek z zewnątrz. Prezes Agnieszka Kamińska podkreślała, że ocenę zaistniałej sytuacji będzie mogła sformułować po zapoznaniu się z wynikami audytu dotyczącego nieprawidłowości w liczeniu głosów słuchaczy oddawanych na listę przebojów. Senator Barbara Zdrojewska za oburzający uznała brak obrony swoich pracowników. Z argumentami o potrzebie audytu nie zgodził się Bartosz Gil, dziennikarz redakcji muzycznej Trójki. Jak mówił, od stycznia 2020 r. dyrekcja stacji była informowana o kłopotach z nowym systemem zliczania głosów, a teraz oskarża się dziennikarzy o nieuczciwość.

Zarówno w opinii senatorów, jak i gości zabierających głos w dyskusji działania podejmowane przez obecne kierownictwo Polskiego Radia i Trójki prowadzą do całkowitej zapaści i utraty niezależności. Są niebezpieczne dla wolności mediów publicznych, a także wolności słowa w naszym kraju. Jak wskazywano, proces uzależnienia mediów publicznych od władzy politycznej postępuje od grudnia 2015 r., kiedy PiS rozpoczął zmiany w zarządzaniu tymi mediami. Jak mówił członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun, jest ona jedynie ciałem fasadowym, a swoimi decyzjami pozbawia władze mediów publicznych jakiegokolwiek poczucia stabilności. Zdaniem prezesa Towarzystwa Dziennikarskiego Seweryna Blumsztajna działalność „dobrej zmiany” doprowadziła do pogrzebania idei mediów publicznych, zakwestionowany został sens ich istnienia.  Według wicemarszałka Bogdana Borusewicza, na wniosek którego odbyło się posiedzenie kultury, sytuacja w Trójce nie jest może najważniejszym obecnie wydarzeniem, ale stanowi wydarzenie „graniczne” i wymaga natychmiastowej reakcji, pokazuje bowiem, że „doszliśmy do ściany”. Trójka w przeciwieństwie do radiowej Jedynki nigdy nie była na pierwszej linii politycznej publicystyki, a jednak symptomatyczne jest to, że zdjęcie piosenki Kazika wywołało tak gwałtowny sprzeciw.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu zapoznali się z informacją na temat założeń i planów polityki klimatycznej rządu

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.