Narzędzia:

1. posiedzenie Senatu X kadencji – pierwszy dzień

legislacja 12.11.2019
1. posiedzenie Senatu X kadencji (fot. Kancelaria Senatu)

12 listopada 2019 r. przed północą zakończyło się  1. posiedzenie Senatu X kadencji, które otworzył prezydent Andrzej Duda. Inauguracyjnemu posiedzeniu przewodniczyła marszałek senior Barbara Borys-Damięcka. W jego trakcie senatorowie elekci złożyli ślubowanie. Marszałkiem Senatu został wybrany Tomasz Grodzki, który przejął przewodnictwo obrad. Wybrano też czterech wicemarszałków i ośmiu sekretarzy Senatu.

Pierwsze posiedzenie Izby poprzedziło złożenie przez prezydenta Andrzeja Dudę, w towarzystwie marszałek senior Senatu Barbary Borys-Damięckiej oraz byłych marszałków Izby Bogdana Borusewicza, Stanisława Karczewskiego i Longina Pastusiaka, wiązanki kwiatów po tablicą upamiętniającą senatorów II Rzeczpospolitej pomordowanych, poległych, zaginionych i zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.

Otwierając posiedzenie, prezydent Andrzej Duda podziękował  18,5 milionom Polaków, którzy zapewnili  wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych. Powiedział,  że jest to dla niego wielka satysfakcja, ponieważ zależy mu na tym, aby „demokracja w Polsce się umacniała, obywatelskość była coraz większa, wraz ze świadomością, że warto brać sprawy w swoje ręce, bo głos ma znaczenie".  "Ta frekwencja daje bardzo poważną legitymację, aby tu prowadzić dyskusję na temat polskich spraw z podniesioną głową” – dodał. „Cieszę się, że w Senacie dzisiaj jest reprezentowane tak szerokie spektrum polityczne, prawie tak szerokie, jak w polskim Sejmie" – zadeklarował prezydent Duda. "Wierzę w to, że to będzie dobra kadencja" – oznajmił. Prezydent przypomniał, że   głos Senatu był przez niego uwzględniany dużo częściej, niż miało to miejsce w przypadku poprzednich prezydentów. "Myślę, że będzie to Senat ważny, niewykluczone, że będzie to Senat trudny. Nie ma tutaj dzisiaj jednoznacznej większości senackiej, są senatorowie niezależni, oczywiście większość mandatów zdobył obóz Zjednoczonej Prawicy, czy też - jak ja to wolę mówić - zjednoczonych konserwatystów, ale na pewno będzie dyskusja i na pewno będzie debata. I myślę, że wiele z tych debat będzie bardzo ciekawych i wiele z tych debat będzie zasługiwało na uwzględnienie" – podkreślił.

Marszałek senior Barbara Borys-Damięcka podziękowała  Polakom za liczny udział w wyborach, także Polakom rozsianym po całym świecie.  Nawiązując do częstego określania Senatu jako  izby zadumy i refleksji, powiedziała:  "Przez wiele osób jest postrzegany jako organ służący li tylko do zatwierdzania tego, co nadejdzie z Sejmu. Bez własnego stanowiska, w krótkim (..) czasie przyjmującym ustalenia sejmowej opcji większościowej rządzących". Zaznaczyła jednak, że, jeśli tak było, to "nie znaczy, że tak musi być dalej". "I my mamy dziś wielką szansę na dokonanie zmian, lepsze procedowanie, rzetelniejsze i uczciwsze, proobywatelskie i zgodne z prawem" – mówiła. Marszałek senior odwołała się do Regulaminu Senatu mówiącego, iż  senatorowie pełnią wolny mandat senatorski oraz w swojej działalności kierują się dobrem narodu i własnym sumieniem. "Ta dziesiąta kadencja daje szansę i możliwość wszystkim senatorom zrealizowania tych szczytnych celów, bo nie wolno nam zapominać z czyjego wyboru znaleźliśmy się w tych ławach. To nie partie, rząd czy ślepy traf nas wybrał. Wybrali nas obywatele miast, miasteczek, wsi, osiedli, gmin i to są nasi przełożeni, którzy nam zaufali" – mówiła Borys-Damięcka. Jak dodała, praca ponad podziałami powinna stać się faktem, a nie pustym frazesem. Apelowała też, aby nie powielać "złych nawyków" z poprzedniej kadencji Senatu. Wskazała tu m.in. na pośpiech, brak rzetelnej debaty, wrzutki ustaw w ostatniej chwili, brak ekspertyz czy brak wysłuchań obywatelskich. W tym kontekście zwróciła uwagę, że "Senat ma swoją moc". "Może przeprowadzać swoje inicjatywy ustawodawcze, uchwały, wysłuchania publiczne, prowadzić solidną debatę" – dodała.

Następnie marszałek senior Barbara Borys–Damięcka złożyła ślubowanie i powołała trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia, a mianowicie senatorów Artura Dunina, Aleksandra Szweda i Jerzego Wcisłę. Oto treść ślubowania złożonego przez marszałek senior Senatu: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Senatorowie po odczytaniu roty ślubowania kolejno wstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”.

Marszałek senior przeprowadziła procedurę wyboru marszałka Senatu. Został nim senator Tomasz Grodzki (KO), który uzyskał 51 głosów senatorskich. Marszałek senior przekazała mu przewodnictwo obrad.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział, że jego wybór to zwycięstwo demokracji. Oświadczył, że błędne jest myślenie, iż rolą Senatu jest być hamulcowym dla Sejmu.  „Senat musi tylko i wyłącznie wrócić do swojej roli, czyli zamiast szybkiego prawa ustanawiać dobre prawo”- mówił. Podkreślił, że Senat "jest emanacją narodu", a to oznacza, że "możemy się spierać, ale jednocześnie musimy pamiętać, że reprezentujemy, jak mało kto, majestat Rzeczypospolitej i potęgę tego narodu, którego musimy strzec i chronić". Tomasz Grodzki zaznaczył, że przybywa ze Szczecina, w którym „nauczyliśmy się, że można, szanując siebie nawzajem, utrzymywać swoje tradycje, żyć w zgodzie, budując dobrobyt zachodnich rubieży Rzeczpospolitej". Zaznaczył też, że reprezentuje świat medycyny, gdzie przysięga Hipokratesa  zobowiązuje do tego, by wszystkich traktować jednakowo - i możnych, i wykluczonych. "To nas uczy tolerancji, tego, że każdy Polak, każda Polka, każdy obywatel naszego kraju ma równe prawa, i tego, że różnorodność w naszym narodzie jest jego siłą, ponieważ za różnorodnością idzie kreatywność" - oznajmił.

Nowo wybrany marszałek Senatu przeprowadził procedurę wyboru wicemarszałków Senatu. Wybrani zostali Bogdan Borusewicz (KO), Michał Kamiński (PSL), Stanisław Karczewski (PiS) i Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica). Wybrano również ośmiu sekretarzy Izby: Rafała Ambrozika,  Wiktora Durlaka, Mariusza Gromkę, Agnieszkę Gorgoń-Komor,  Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, Aleksandra Szweda, Ryszarda Świlskiego i Jerzego Wcisłę.

Do Senatu na inauguracyjne posiedzenie przybyli przedstawiciele najwyższych urzędów i instytucji państwowych, wojska, duchowieństwa i korpusu dyplomatycznego, m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz, premier Mateusz Morawiecki, nuncjusz apostolski w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej  Wiesław Kozielewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 26 września 2022 r.

Obradowały połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.