Narzędzia:

Zmarła Jadwiga Bałtakis, senator II kadencji

14.03.2018

10 marca 2018 r. zmarła Jadwiga Bałtakis, senator II kadencji z województwa wałbrzyskiego, kandydatka Komitetu Wyborczego „Unia Demokratyczna”, członkini Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Urodziła się 14 września 1925 r. w Łowiczu. Podczas II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie w Retkini pod Łodzią. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Higieny Psychicznej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim; była uczennicą prof. Stefana Baleya. Pracowała jako psycholog w Sanatorium dla Dzieci Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kronicach, w szkole podstawowej w Dunkowej koło Milicza, w Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy oraz w Poradni Wychowawczo-Zawodowej i w Poradni Rodzinnej w Świdnicy. W 1985 r. przeszła na emeryturę.

Była członkinią NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym była współzałożycielką Klubu Inteligencji Katolickiej w Świdnicy. Założyła także przedszkole specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w tym mieście. Współtworzyła też Hospicjum św. Łazarza, przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uroczystości powstańcze w Warszawie z udziałem przedstawicieli Senatu

Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Kazimierz Michał Ujazdowski oddali hołd ludności cywilnej na warszawskiej Woli, a Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wziął udział w upamiętnieniu wyzwolenia obozu „Gęsiówka”.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.