Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wystawa „Armia Andersa – Szlak Nadziei”.

4 września 2017 r. senator Anna Maria Anders, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego zamknęła w Senacie wystawę „Armia Andersa – Szlak Nadziei”. Senator spotkała się także z osobami zaangażowanymi w realizację projektu „Szlak Nadziei”, by omówić dalsze plany związane z jego realizacją.

Wystawa, prezentowana w Senacie od 26 lipca 2017 r., przypomina wydarzenia, które doprowadziły do utworzenia w 1941 r. Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, począwszy od zawarcia paktu Ribbentrop – Mołotow i sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. Na kilkunastu planszach przypomniano m.in. losy Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją, utworzenie państwa podziemnego, przemoc, terror i ludobójstwo dokonywane zarówno przez Niemców, jak i Sowietów, masowe deportacje ludności cywilnej. Setki tysięcy osób zesłano do łagrów, a polskich oficerów wziętych do niewoli zamordowano w 1940 r., m.in. w Katyniu i Charkowie. Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. sprawił, że ZSRR przystąpił do koalicji antyfaszystowskiej i polski rząd emigracyjny mógł podpisać 30 lipca 1941r. w Londynie układ Sikorski – Majski, dzięki któremu w ZSRR mogły powstać Polskie Siły Zbrojne. Wystawa przypomina także 1942 r., kiedy od marca do listopada gen. Anders wyprowadza z Rosji do Persji (Iranu) i na Bliski Wschód ponad 120 tys. osób – 80 tys. żołnierzy i 40 tys. cywilów, w tym 18 tys. dzieci. Wielu z tych, którym udało się dotrzeć do nowo tworzonej armii, zmarło z chorób i wycieńczenia, a ich groby pozostały na terenie Rosji, Azji Środkowej, Persji i na Bliskim Wschodzie. Polskie sieroty znalazły opiekę w Persji, Afryce i Nowej Zelandii. Dzięki Armii Andersa tysiące Polaków mogły rozpocząć nowe życie w wolnym świecie, a żołnierze stanąć do walki o wolną Polskę.

Wystawa prezentuje bogaty materiał zdjęciowy i faktograficzny zgromadzony w Archiwum Akt Nowych, Instytutem Polskim i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, Muzeum Wojska Polskiego, Narodowym Archiwum Cyfrowym, Ośrodkiem KARTA.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito