Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Senator Sagatowska na spotkaniu z liderami polskich organizacji z Rosji, Kazachstanu i Mołdawii

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska spotkała się 8 sierpnia 2017 r. w Senacie z ok. 20 liderami organizacji polonijnych z Rosji, Kazachstanu i Mołdawii. Rozmawiano o senackiej opiece nad Polonią i Polakami za granicą, a także o Karcie Polaka i nowelizacji ustawy o repatriacji. Zdaniem senator Sagatowskiej, ustawa o repatriacji przed nowelizacją „była martwa”. Proces sprowadzania rodaków ze Wschodu był za dużym obciążeniem dla samorządów. Dlatego, mimo prawnej możliwości, niewiele osób powróciło do ojczyzny. Obecnie państwo będzie mogło wesprzeć finansowo proces repatriacji w dużo większym stopniu.

Liderzy organizacji polskich przyjechali do Polski z Syberii (Rosja i Kazachstan) oraz Mołdawii na szkolenie organizowane przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku i dofinansowane ze środków senackich. Jego celem jest krzewienie polskości w wielu aspektach,  takich jak wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym, poszerzanie horyzontów edukacyjnych oraz podtrzymywanie kultury i tradycji. Podczas obozów szkoleniowych, które odbywają się regularnie od 2005 r., organizowane są lekcje języka polskiego i historii połączone ze zwiedzaniem, a także nauka praktycznej wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych wspierających Polonię, takich jak Karta Polaka czy ustawa o repatriacji.

Senator Janina Sagatowska mówiła o działaniach Senatu w ramach sprawowania pieczy nad Polonią i Polakami za granicą. Poinformowała, że najwięcej środków jest przekazywanych na edukację i naukę języka polskiego. Priorytetowo traktowane są też  działania na rzecz kultury i zachowania dziedzictwa polskiego, na przykład renowacja zabytków.  Wymieniła wsparcie dla mediów i organizacji polonijnych, a także pomoc charytatywną. „Dzięki takim działaniom Senat zapewnia Polaków, że Polska – matka pamięta o swoich dzieciach, gdziekolwiek są rozsiane po świecie” - powiedziała. Zaznaczyła ona, że Polonia jest bardzo liczna i niezwykle aktywna, dlatego na sfinansowanie wszystkich działań nie wystarcza środków. Budżet na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w tym roku wynosi 75 mln zł, a wnioski, które wpłynęły do Senatu, opiewały łącznie na kwotę 250 mln zł. Według niej, Senat dostrzega potrzebę zwiększenia tych środków, dlatego Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na przyszły rok, w którym zaplanowano 80 mln zł.

Przedstawiciele ośmiu organizacji polonijnych z Barnauł, Kraju Ałtajskiego, Bijska, Górnoałtajska, Omska i Kemerowa w Rosji, Czkałowa w Kazachstanie i Bielc w Mołdawii opowiadali o działaniach, jakie podejmują dla podtrzymania więzi z Polską. Podkreślali, że bardzo ważne jest dla nich pielęgnowanie poczucia polskości. Zrzeszają się i prowadzą kursy języka polskiego oraz historii, kultywują tradycje i kulturę, wydając czasopisma, organizując festiwale i konferencje. Wiele z nich prowadzi zespoły pieśni i tańca. Organizują także badania historyczne dotyczące działalności Polaków.

 

Foto Przemysław Cebula
Foto Przemysław Cebula
Foto Przemysław Cebula
Foto Przemysław Cebula
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito