Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Budowa Domu Polskiego we Lwowie będzie kontynuowana

Szef Kancelarii Senatu, minister Jakub Kowalski 10 lipca 2017 r., wspólnie z przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem i władzami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wizytował budowę Domu Polskiego na Ukrainie. Ze wstępnej oceny wynika, że dotychczasowe środki finansowe zaangażowane w realizację prac budowlanych zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem. Kancelaria Senatu w najbliższym czasie, zgodnie z decyzją Prezydium Senatu z 30 marca 2017 r., podpisze ze „Wspólnotą Polską” umowę na  finansowanie budowy Domu Polskiego we Lwowie.

Budowa Domu Polskiego prowadzona jest  ze środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą przyznawanych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Ta inwestycja  ma ogromne znaczenie dla Polonii i Polaków mieszkających na Ukrainie. Zadanie publiczne pn. „Budowa Domu Polskiego we Lwowie na Ukrainie” realizowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 

Z przeprowadzonej wizytacji i wstępnej oceny wynika, że przeznaczone dotychczas środki finansowe na realizację prac budowlanych zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem. Końcowa ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu audytu zleconego przez „Wspólnotę Polską”.

Podczas spotkania we Lwowie przedstawicieli ambasady RP w Kijowie, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie i wykonawcy inwestycji uzgodniono, że do końca lipca br. wykonawca inwestycji opracuje nowy, ostateczny projekt budowlano – wykonawczy, a następnie, jeśli będzie to konieczne, wystąpi o zmianę zezwolenia na budowę. W oparciu o nową dokumentację projektową wykonawca inwestycji opracuje kosztorys robót budowlanych pozostałych do doprowadzenia budynków do stanu surowego zamkniętego. Niezależnie od wykonawcy swoją wycenę prac sporządzi „Wspólnota Polska”. Kancelaria Senatu w najbliższym czasie, zgodnie z decyzją Prezydium Senatu z 30.03.2017 r., podpisze ze „Wspólnotą Polską” umowę na  finansowanie budowy Domu Polskiego we Lwowie na kwotę 4 145 078,00.

Na spotkaniu ustalono też, że należy podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do zadaszenia budowanych obiektów do końca 2017 r. Ministrowie zadeklarowali, że będą poszukiwać dodatkowych pieniędzy na budowę tego domu we Lwowie. 

 

Foto Kancelaria Senatu
Foto Kancelaria Senatu
Foto Kancelaria Senatu
Foto Kancelaria Senatu
Foto Kancelaria Senatu
Foto Kancelaria Senatu
Foto Kancelaria Senatu
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito