Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

XVIII Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy

Marszałek Stanisław Karczewski 1 i 2 czerwca 2017 r. uczestniczył w XVIII Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy, które odbyło się w stolicy Słowenii Lublanie. Szefowie drugich Izb parlamentów spotkali się, aby omówić propozycję utworzenia Senatu Europejskiego, jako instytucji zacieśniającej relacje z obywatelami. W świetle rosnącego deficytu demokracji w Unii Europejskiej i licznych wezwań do reform parlamentarnych przewodniczący zastanawiali się jak mogą sprostać wyzwaniom czasu.

Główne problemy z jakimi borykają się Senaty Europy to spadek zaufania obywateli do mandatu senatorskiego, różnice regionalne i sprawy społeczne oraz modernizacja pracy senatorów i urzędników. Przewodniczący doszli do wniosku, że powołanie Senatu Europejskiego w chwili obecnej nie znajduje uzasadnienia. Wszyscy podkreślali korzyści płynące z  dwuizbowości w ich parlamentach. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Rumunii.

Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego mimo że dwuizbowość wydłuża proces legislacyjny co najmniej o trzy czytania, jest równie pożyteczna, jak zasada vacatio legis i wieloinstancyjność władzy sądowniczej. Marszałek Senatu podkreślił, że posiadanie drugiej izby parlamentu jest skarbem, z którego nie można rezygnować. Wartością są także specjalne, nielegislacyjne zadania, które Senaty podejmują. W Polsce jest to opieka nad Polonia i Polakami za granicą. „Przeciwko utworzeniu drugiej izby podaje się argumenty: zagrożenie powielaniem działań, opóźnienia w procesie decyzyjnym, podnosi problem jej legitymacji i trudności związanych z określeniem zakresu uprawnień. Jak zwykle lekceważy się tutaj największą korzyść z dwuizbowości: zróżnicowaną reprezentację, która pozwala demokratycznym instytucjom na większą adekwatność” – mówił.

Marszałek zapowiedział inicjatywę  przeciwdziałania współczesnym problemom – cyberprzestępczości oraz nienawiści występującej w sieci. Z przeprowadzonych analizy wynika, że zagrożenia płynące z internetowego „hejtu” i hackerstwa mają jedno podłoże. W związku z tym już tej jesieni Senat Rzeczpospolitej Polskiej planuje organizację pierwszego seminarium z udziałem publiczności, w tym młodzieży i organizacji pozarządowych. Marszałek zaprosił obecnych reprezentantów parlamentów do śledzenia prac nad projektem w Internecie. 

W drugim dniu spotkania uczestniczył premier Słowenii Miro Cerar, który podkreślił, że „demokracja wymaga mądrości, cierpliwości oraz dialogu, a Senaty są odzwierciedleniem tych elementów”. Apelował, aby państwa europejskie, które są obserwatorami wielu konfliktów, dążyły do przeciwdziałania dezintegracji. „Oprócz utrzymania istniejących relacji powinniśmy nawiązać współpracę np. z państwami z rejonu Bałkanów i wschodniej Europy” – dodał.

Przewodniczący Rady Narodowej Słowenii Mitja Berwar otwierając spotkanie podkreślił, że 25-letnie doświadczenie słoweńskiej Rady pozwala dostrzec zalety dwuizbowości. Zwrócił uwagę na społeczne korzyści wynikające z kompetencji drugiej Izby.  Jego zdaniem za pośrednictwem Senatu Europejskiego obywatele mogliby bezpośrednio wpływać na działania Unii Europejskiej. Pozwoliłoby to zachować równowagę dla scentralizowanych instytucji. Przewodniczący Berwar podkreślił, że największą korzyścią mogłoby być podniesienie zaufania do unijnych instytucji, ale także poprawa jakości prac legislacyjnych.

Marszałek Karczewski zwrócił uwagę, że rozmawiając o koncepcji Senatu Europejskiego jako czynnika, który miałby pozwolić na zacieśnienie relacji z obywatelami Unii Europejskiej, trzeba przede wszystkim uzmysłowić sobie, jaką rolę powinien pełnić. Podkreślił, że nie możemy zmierzać w kierunku przesadzonego rozrostu instytucji, polegającego na utworzeniu drugiej izby, siostrzanej wobec Parlamentu Europejskiego, tak samo kosztownej i licznej. W jego opinii skutek takiej reformy byłby odwrotny od zamierzonego, bo wystarczy, że Parlament Europejski utrzymuje już dwie siedziby.

Przewodniczący czeskiego Senatu Milan Štěch zwrócił uwagę, że utworzenie tego typu instytucji mogłoby dodatkowo skomplikować proces legislacyjny. Jednocześnie dodał, że zdarza się, że obecna administracja państw członkowskich popełnia błędy w pracach Rady Unii Europejskiej. Dostrzega on w Senacie Europejskim rolę kompensującą te niedociągnięcia.

Przewodnicząca holenderskiego Senatu, Ankie Broekers-Knol zgodziła się, że pomysł powołania Senatu Europejskiego nie jest nowy i dyskusje na ten temat toczyły się już 10 lat temu. Temat omawiano również w izbie przez nią reprezentowanej. Dostrzegając nie tylko zalety, ale także wady dwuizbowości, przewodnicząca obawia się, że instytucja mogłaby dodatkowo skomplikować i tak już złożony proces legislacyjny. W jej opinii stałby się on jeszcze mniej zrozumiały dla obywateli. Efektem mogłoby być dodatkowe pogłębienie kryzysu zaufania obywateli do Unii Europejskiej. Przewodnicząca nie dostrzega roli dla Senatu Europejskiego w procesie decyzyjnym. Wąskie uprawnienia, jak dodała, byłby bardzo krytykowane.

W  siedzibie parlamentu Słowenii zorganizowano spotkania bilateralne. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii Milanem Brglezem. Politycy rozmawiali o Szczycie Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, który odbył się w maju w Warszawie. Słowenia nie była reprezentowana ze względu na pilne prace legislacyjne, które były w tym czasie prowadzone. Przewodniczący Brglez przyjął zaproszenie na przyszłoroczny szczyt. Poruszono kwestie wzmocnienia relacji polsko-słoweńskich w kwestiach gospodarczych.

Przy okazji konferencji marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał także z nuncjuszem apostolskim w Słowenii Juliuszem Januszem. Arcybiskup zrelacjonował 20-letnią historię budowy siedziby Nuncjatury w Lublanie.

Stowarzyszenie powstało w 2000 r. Inicjatorem jego powołania był Przewodniczący Senatu Francji Christian Poncelet. Stowarzyszenie Senatów Europy (ang. Association of European Senates, franc. l’Association des Sénats d’Europe) zrzesza drugie izby parlamentów 15 państw europejskich. Spotkania na szczeblu przewodniczących izb odbywają się przynajmniej raz w roku, miejsce spotkania ustalane jest każdorazowo przez uczestników. Celem Stowarzyszenia Senatów Europy jest rozwój i umacnianie wzajemnych stosunków między państwami członkowskimi, promowanie idei dwuizbowości w ramach demokracji parlamentarnej, a także wzmacnianie tożsamości oraz świadomości europejskiej.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito