Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja poświęcona gen. Józefowi Hallerowi

24 maja 2017 r. w Senacie, w ramach obchodów ogłoszonego przez Izbę Roku gen. Józefa Hallera, odbyła się pierwsza część konferencji „Generał Józef Haller – współtwórca niepodległej Rzeczypospolitej”, organizowanej przez komisje: Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Obrony Narodowej we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecne były m.in. krewne gen. Józefa Hallera – Barbara Haller i prof. Maria Dzielska.

„Dzisiejsza konferencja poświęcona jest postaci nie tylko niezwykłej, ale także wpisującej się w naszą historię, przede wszystkim w wielkie dzieło odzyskania przez Polskę niepodległości i jej utrwalania” – mówił senator Jan Żaryn, otwierając senackie spotkanie. Podkreślił, że gen. Józef Haller stał się jedną z ikon pokolenia II Rzeczypospolitej. Był jednym z niezłomnych, którzy po II wojnie światowej nigdy nie pogodzili się z powtórną utratą wolności przez Polskę. „Zobaczymy dziś postać wielowymiarową, generała Wojska Polskiego, polityka, społecznika, inteligenta, człowieka bardzo głęboko wierzącego” – mówił senator Jan Żaryn.

Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy zapewnił, że w jego kraju nadal pamięta się o dekrecie prezydenta Raymonda Poincare’a z 1917 r. o utworzeniu Armii Polskiej we Francji, którą od października 1918 r. dowodził gen. Józef Haller. „Na francusko-polskie relacje należy patrzeć z perspektywy historycznej. Nasza wspólna historia daje nam siłę, byśmy razem wkraczali w przyszłość” – stwierdził. Poinformował, że ambasada Francji w Polsce włączyła się w obchody Roku gen. Józefa Hallera. 8 czerwca 2017 r. zostanie otwarta wystawa jemu poświęcona. Jesienią w Warszawie, a w 2018 r. we Francji odbędzie się seminarium naukowe o „Błękitnym Generale” i jego armii. W Paryżu będzie można ponadto zobaczyć ekspozycję „Wojna nie skończyła się w 1918 r.”.

W opinii przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janiny Sagatowskiej jesteśmy zobowiązani do przypominania takich postaci jak gen. Józef Haller, dla którego dobro Rzeczypospolitej było najwyższym prawem. Jak stwierdził przewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Jarosław Rusiecki, Józefowi Hallerowi bliskie było myślenie o Polsce jako wspólnie budowanym dobru. Z kolei rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński podkreślił, że życie Józefa Hallera było wcieleniem jego ideałów.

Biografię gen. Józefa Hallera przedstawił prof. Krzysztof Tarka z Uniwersytetu Opolskiego. Mówił m.in. o jego edukacji wojskowej, działalności politycznej i społecznej w niepodległej Polsce, życiu na emigracji po II wojnie światowej. Senator I–IV, VI i VII kadencji, członek Trybunału Stanu Piotr Ł.J. Andrzejewski podkreślił, że w osobowości Józefa Hallera połączyły się w jedno: nieprzeciętne zdolności wojskowe, ugruntowana przez staranne wykształcenie w elitarnych szkołach oficerskich samosjerska odwaga razem z rozwagą, pryncypialność i kult fachowości z rozległymi zainteresowaniami humanistycznymi. Senator mówił też o zasłużonych dla Polski członkach rodziny Hallerów. Cezarego Emila Hallera – stryja gen. Józefa Hallera, ziemianina, działacza politycznego, powstańca styczniowego – wspominała jego prawnuczka prof. Maria Dzielska. Podczas spotkania w Senacie omówiono szczegółowo karierę wojskową i działalność polityczną „Błękitnego Generała”. Uczestnicy konferencji wysłuchali również archiwalnego nagrania wywiadu z Józefem Hallerem dla Radia Wolna Europa, w którym opowiadał on o powrocie do Polski w 1919 r., walkach polsko-ukraińskich w Galicji Wschodniej i na Wołyniu oraz zaślubinach Polski z morzem.

25 maja 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się druga część konferencji, poświęcona aktywności społecznej gen. Józefa Hallera, a także jego religijności. Przypomniano m.in. działalność w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, Związku Harcerstwa Polskiego, Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia”.

Gen. Józef Haller (1873-1960) patriota, żołnierz, polityk - opracowanie Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji

 zapis video część 1.

 zapis video część 2.

 zapis video część 3.

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito