Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

I Ogólnopolski Kongres Środowisk Dzieci Wojny

8 maja 2017 r., w 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, w gmachu parlamentu odbył się I Ogólnopolski Kongres Środowisk Dzieci Wojny. Inicjatorem spotkania był parlamentarny zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w liście do zgromadzonych wyraził nadzieję, że z tego miejsca postulaty pokolenia „dzieci wojny” będą lepiej słyszalne.

Marszałek Karczewski przypomniał, że to w tym środowisku narodziła się petycja ustanowienia prawa do bezpłatnych leków dla seniorów, która została rozpatrzona w Senacie. „Obecnie rządząca koalicja podjęła ten temat już na początku obecnej kadencji parlamentu przyjmując dla tej inicjatywy nazwę Program 75+” - napisał. Podkreślił, że jest to jeden z wielu kroków, które trzeba podjąć, aby zapewnić godność i lepsze warunki życia tym Polakom, których najmocniej dotknęły okropieństwa wojny.

Odczytano listy od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, premier Bety Szydło, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny Augustyn Wiernicki podkreślił, że przybyła duża reprezentacja „dzieci wojny”, które po 72 latach mogły się spotkać. Dodał, że „pisaliśmy wiele pism, wniosków
i petycji, żeby nie zapomniano o dzieciach wojny”. W jego opinii, obecność w tym gmachu to wyraz uznania oraz przejaw nowego nurtu w polityce historycznej.

Marszałek Kuchciński zwrócił uwagę, że „ostatnimi świadkami wojennej apokalipsy są ci, którzy wtedy byli dziećmi". Zaapelował, aby głos pokolenia, na którym wojna odcisnęła piętno był wysłuchany z należytą uwagą.

Uczestnicy Kongresu przyjęli poprzez aklamację „Apel Pokoju” w obronie dzieci z państw objętych konfliktami zbrojnymi. Postulowali o wprowadzenie zmian w ustawie o kombatantach, aby dotyczyła ona również polskich dzieci wojny. Wystąpiono m. in. z inicjatywą ustanowienia 8 maja – Dniem Polskich Dzieci Wojny. Poruszono kwestie wyrównania rachunków krzywd oraz polityki historycznej. Podkreślano, że  zagadnienie oprócz tego, że powinno być  uwzględnione w programach edukacyjnych to także powinno znaleźć miejsce w przekazie polskich mediów. 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito