Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja poświęcona koncepcji państwa w nauczaniu Benedykta XVI

„Państwo jest suwerenne jeśli służy swoim obywatelom” – mówił  kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary 19 kwietnia 2017 r. podczas konferencji  naukowej poświęconej koncepcji państwa w nauczaniu Benedykta XVI. Podkreślił, że dziedzictwo kulturowe chrześcijaństwa to najlepsze zabezpieczenie przed pojawiającymi się ideologiami totalitarnymi, które zagrażają godności ludzkiej i mogą zniszczyć demokrację konstytucyjną oraz pluralistyczne społeczeństwo.

Kardynał przypomniał, że stosunek państwa i Kościoła jest tematem towarzyszącym teologii i filozofii państwa od ponad 2 tys. lat chrześcijaństwa. "W tej refleksji chodzi przede wszystkim o wspólną odpowiedzialność wobec ludzi i społeczeństw, którą Kościół i państwo razem chcą wspierać" - powiedział Gerhard Müller.

Konferencja została zorganizowana z okazji 90. urodzin papieża-seniora. Podczas spotkania, współorganizowanego przez watykańską Fundację Josepha Ratzingera, Komisję Episkopatu Polski i Sejm, głos zabrali: prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki,  marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski oraz szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska.  W konferencji  uczestniczyli goście z zagranicy: przewodniczący Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI ks. Federico Lombardi  oraz przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér.

Specjalne przesłanie do uczestników spotkania wystosował papież Franciszek oraz sam jubilat. Franciszek wyraził swoje uznanie "dla inicjatywy mającej na celu poznanie dzieła" jego poprzednika i życzył, by konferencja wzbudziła "nowy zapał w prowadzeniu owocnego i pełnego szacunku dialogu między państwem, a Kościołem".

Benedykt XVI w odczytanym liście napisał, że temat konferencji dotyczy problemu, który jest kluczowy dla przyszłości Europy. "Zestawienie między pojęciami radykalnie ateistycznego państwa i powstaniem państwa radykalnie religijnego wśród ruchów muzułmańskich, prowadzi nasze czasy do sytuacji wybuchowej, której skutków doświadczamy każdego dnia" – napisał.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który wziął udział w konferencji podkreślił, że  bogactwo, przejrzystość i precyzja nauczania Benedykta XVI sprawia, że Jego dorobek ma wielkie znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale też dla współczesnego świata, zwłaszcza dla Europy. „Nie sposób mówić o państwie nie poruszając kwestii podstaw stanowionego prawa” – powiedział marszałek Senatu. Przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, które wypowiedział w Bundestagu: „Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójników?”. Przestrzegł nas przed oddzieleniem władzy od prawa, oddzieleniem prawa od norm etycznych.Benedykt XVI przypomina nam, że cywilizacja europejska, powstała „ze spotkania Jerozolimy, Aten i Rzymu – ze spotkania:wiary w Boga Izraela,filozoficznego rozumu Grekówi prawnej myśli Rzymu".

Marszałek Karczewski zaznaczył, że patrząc dzisiaj na kryzys Europy  – utratę poczucia bezpieczeństwa na skutek migracji i terroryzmu, brak gwarancji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, kryzys rodziny, niską dzietność, głęboką samotność wielu osób,  załamanie etosu niektórych zawodów musimy zapytać – jakie są jego przyczyny i jakie drogi wyjścia.

Na początku naszej cywilizacji łącząc dorobek greckich stoików, zasady rzymskiego prawa teologowie chrześcijańscy wypracowali ideę prawa naturalnego tworząc zachodnią kulturę prawną. Tradycja katolicka utrzymuje, że obiektywne normy moralne, rozróżnianie dobra od zła są możliwe do poznania dla ludzkiego rozumu także poza Objawieniem. Tak więc zasady moralne, prawo naturalne, wypisane we wnętrzu człowieka są zrozumiałe dla każdego. "Wiara i religia są pomocą do ich odkrycia.Chciałbym, abyśmy dziś w Europie w naszych krajach, w Unii Europejskiej, powrócili do tych rozsądnych i dobrych źródeł prawa i stosowali się do norm etycznych uznając godność każdej osoby ludzkiej otaczając ją należnym szacunkiem od poczęcia do naturalnej śmierci" - podkreślił marszałek Karczewski.

Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér wskazał na wspólnotę losów Polaków i Węgrów. Mówił o życiu w zagrożeniu przed totalitaryzmami – były momenty w historii, że nie mieliśmy państwa. Zawsze musieliśmy walczyć o wolność - podkreślił. "Totalitaryzmy niszczyły człowieka. Dlatego uznajemy to, co mówił Jan Paweł II, że sensem istnienia państwa jest  zabezpieczenie bytu dla narodu, stworzenie ram dla jego funkcjonowania" - powiedział. Bez tożsamości narodowej nie ma bytu człowieka – podkreślił Kover. Dodał, że zachowanie tożsamości jest coraz większym wyzwaniem. Według szefa węgierskiego parlamentu „to nie przypadek, ze kard. Ratzinger zajął się państwem jako człowiek Kościoła, bo aby państwo istniało potrzebne są fundamenty moralne. Zdaniem László Kövéra pojawił się nowy totalitaryzm – dyktat relatywizmu, który zabija pojęcie prawdy, bo dopasowuje się wszystko do opinii większości.

Inicjatywa, nad którą honorowy patronat  objął prezydent Andrzej Duda, wpisała się w międzynarodowy program obchodów 90. urodzin papieża-seniora.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito