Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Parlamenty Polski i Węgier zacieśniają współpracę

W polskim parlamencie 18 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość podpisania Porozumienia o Partnerstwie Strategicznym między marszałkami Sejmu i Senatu: Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim a przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem. Porozumienie przewiduje ścisłą współpracę między parlamentami obu krajów.

„To kolejny krok na drodze do zacieśnienia współpracy między Polską i Węgrami” – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski otwierając uroczystość w polskim parlamencie. Dodał, że to porozumienie przypieczętowuje przyjaźń między obu narodami, która trwa od wielu wieków. Przypomniał, że to braterstwo utrwalone zostało w obliczu dramatycznych wydarzeń 1956 r., kiedy to Polacy oddawali krew walczącym bracomi Węgrom. Podkreślił, że oba narody łączyła i łączy wielka wspólnota dążenia do wolności.

"Chcemy wspólnie poszukiwać dróg wyjścia z kryzysu europejskiego. Zacieśniając naszą współpracę chcemy również zacieśniać współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy jak najczęściej spotykać się, wymieniać swoimi poglądami, dokumentami, które podejmujemy w swoich parlamentach" - mówił marszałek Senatu.

W porozumieniu jest mowa o współpracy  parlamentów.  Przewiduje ono regularne spotkania dwustronne na różnych szczeblach parlamentarnych, uzgadnianie stanowisk i wspólne występowanie na forum UE i Rady Europy, współpracę kancelarii obu parlamentów.  Obie strony będą m.in. informować się o przyjętych ustawach oraz będą prowadzić dialog na tematy stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania.

"Zacieśnienie współpracy służy temu, aby Polska, aby Węgry wzmacniały się, aby wzmacniał się region Europy Środkowej, aby wzmacniała się Unia Europejska. Chcemy, żeby Unia wzmacniała się przez silne, suwerenne, solidarne państwa. Taki jest cel naszej deklaracji i naszych dalszych planów współpracy" – podkreślił marszałek Karczewski.

László Kövér powiedział, że „stosunki dwustronne pomiędzy parlamentami Polski i Węgier nie stają się strategiczne od tego, że podpisujemy ten dokument. To porozumienie jedynie utwierdza stan rzeczy od dawna istniejący. Wyraża naszą silną wolę, że tę współpracę, którą od lat prowadzimy, chcemy z silną wolą dalej kontynuować, niezależnie od wyników jakichkolwiek wyborów". Dziękował też marszałkom polskiego Sejmu i Senatu za osobiste zaangażowanie w pracę nad porozumieniem o partnerstwie strategicznym. Wyraził nadzieję, że relacje polsko-węgierskie będą jeszcze lepsze, że działanie parlamentów jeszcze skuteczniejsze i otworzą się nowe pola do współpracy.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wręczył László Kövérowi  Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadawany przez prezydenta cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, za wybitny wkład we współpracę międzynarodową i łączącą Polskę z innymi państwami. Marszałek Sejmu podkreślił, że przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier jest wybitnym uczestnikiem życia politycznego i społecznego na Węgrzech, osobą zaangażowaną w odzyskanie suwerenności swojej ojczyzny, politykiem zaangażowanym w integrację europejską oraz rozwój współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a takżet osobą zasłużoną dla rozwoju polsko-węgierskiej współpracy parlamentarnej. Dodał, że Laszlo Kover jest wielkim przyjacielem Polski.

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito