Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu z przewodniczącym litewskiego Sejmu o współpracy bilateralnej

Przy okazji VIII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina 28 marca 2017 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej  Viktorasem Pranckietisem. Politycy rozmawiali o współpracy bilateralnej.

„Polsce zależy na dobrych kontaktach z Litwą” – powiedział marszałek Senatu. Dodał, że ta współpraca ma dobre strony, ale są i takie, które wymagają poprawy. Wyraził nadzieję, że dialog między obu krajami będzie się rozwijał i będzie coraz mniej spornych kwestii.

Szef litewskiego parlamentu podkreślił, że po ostatnich wyborach skład Sejmu został zmieniony w 60 proc.  Zadeklarował jednak ciągłość w polityce zagranicznej. Zaznaczył, że Litwa stara się układać dobre relacje z krajami sąsiednimi. Mówił o potrzebie wznowienia prac polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego, a także o istniejącej w parlamencie Grupie 3 Maja, która zajmuje się kontaktami z Polską i z polską mniejszością. Poinformował, że są przygotowane różne projekty tej współpracy.  Wskazał m.in. na kwestię retransmisji  polskich programów telewizyjnych   na Wileńszczyźnie. Jak dodał chodzi o to, by Polacy na Litwie oglądali polską telewizję.

Marszałek S. Karczewski podkreślił znaczenie i współpracę obu państw w ramach różnych forów międzynarodowych, zwłaszcza wobec bieżących wyzwań europejskich i światowych.

„Liczę też na to, że nasze rozmowy przyczynią się do rozwiązania problemów dotyczących mniejszości narodowych” – wyraził nadzieję marszałek. Podkreślił, że Senat sprawuje opiekę nad Polakami za granicą, więc ma dodatkowy mandat do występowania w ich sprawach. Odwołał się do działań strony litewskiej stopniowo ograniczających prawa polskiej mniejszości narodowej na Litwie, zwłaszcza w sferze oświaty, czego przykładem jest szkoła im. Lelewela, która musiała opuścić historyczną siedzibę na Antokolu i przenieść się do mniejszego budynku w Wilnie. Zaapelował o przywrócenie na maturze obowiązkowego egzaminu z języka polskiego z możliwością wliczenia jego oceny do ogólnej średniej świadectwa maturalnego, co jest jednym z postulatów zgłaszanych od dawna przez Polaków na Litwie.

Przewodniczący Sejmu odpowiedział, że szkoła im . Lelewela otrzyma fundusze na salę gimnastyczną. Natomiast Grupa 3 Maja już złożyła propozycję, by były dodatkowe punkty przyznawane za znajomość języka polskiego przy przyjęciach na studia. Zaproponował powołanie grupy ekspertów, która będzie rozmawiała o problemach w edukacji.

Przewodniczący Sejmu Litwy zaprosił marszałka do złożenia wizyty na Litwie. Zaproszenie zostało przyjęte. 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito