Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Marszałek Senatu do Polonii: dziękuję, że tworzycie we Włoszech polską wspólnotę

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 18 marca 2017 r. w Rzymie wziął udział w otwarciu XXII Zjazdu Związku Polaków we Włoszech. Podziękował uczestnikom Zjazdu za to, że podtrzymują kontakty z ojczyzną, za to, że działają na rzecz polskiej społeczności we Włoszech, a także za to, że tworzą wspólnotę polską.

„Jestem tutaj po to, aby słuchać, jakie macie problemy, jakie troski, ale także po to, aby was wspierać - także finansowo” – powiedział marszałek. Dodał, że pieniądze na opiekę nad Polonią wróciły do Senatu, jednak od 10 lat nie zmieniła się ich ilość. Powiedział, że będzie zabiegać o wzrost funduszy na ten cel, ale musi go w tym wspierać także Polonia.

Marszałek zachęcał rodaków do odwiedzania ojczyzny, do współpracy z polskimi instytucjami, do działania w sferze kultury, gospodarki, do angażowania się w przedsięwzięcia w Polsce.  

Senator Marek Rocki, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej podziękował za zaproszenie na obrady Związku. Życzył delegatom owocnych obrad oraz zadeklarował współpracę senackiej komisji, jeśli potrzebne okaże się wsparcie w kwestiach międzynarodowych.

Prezes Związku Urszula Stefańska Andreini w sprawozdaniu z działalności organizacji w 2016 r. podkreśliła, że głównym jej zadaniem  jest reprezentowanie, koordynowanie i promocja działalności członków na terenie całych Włoch. Powiedziała, że po jej dwuletnim doświadczeniu na stanowisku informacje o projektach realizowanych w całym kraju przez organizacje są przekazywane do Związku. Dodała, że na wszystkich posiedzeniach Zarządu podnoszona jest kwestia braku pieniędzy na wydawany przez Związek biuletyn informacyjny „Polonia Włoska”. Podziękowała redaktorkom, które społecznie redagują biuletyn. Mówiła, że trwają poszukiwania sponsorów.

Poinformowała, że Związek pielęgnuje tradycje związane z udziałem Drugiego Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Włoch. Mówiła o udziale organizacji w uroczystościach na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino 18 maja u.br. Poinformowała o upowszechnianiu przez Związek wśród włoskiego społeczeństwa wspólnej historii oraz o podtrzymywaniu i obronie dobrego imienia Polski w tym kraju.

Prezes poinformowała także o powstawaniu nowych i wzroście liczby uczniów w istniejących już szkołach polskich. Podkreśliła, że każda nowa, polska szkoła powstała na terenie Włoch przyczynia się do podtrzymywania polskości wśród włoskiej Polonii.

Prezes Związku Urszula Stefańska Andreini została ponownie wybrana prezesem Związku Polaków we Włoszech na następną kadencję.

Związek Polaków we Włoszech zrzesza 21 organizacji i dwie fundacje działające na terenie całych Włoch. Związek reprezentuje i koordynuje działalność tych organizacji we Włoszech.

Powstał z inicjatywy grupy osób od dawna żyjących w tym kraju i wywodzących się z różnych środowisk polonijnych z całego Półwyspu Apenińskiego. Pierwsze spotkanie Polonii włoskiej odbyło się w 1995 r. w Tortoreto Lido. Uczestniczyło w nim około 70 osób reprezentujących główne środowiska polonijne we Włoszech. Najstarsza organizacja wchodząca w skład obecnego ZPwW to „Ognisko Polskie” w Turynie, powstałe zaraz po II wojnie światowej, założone przez byłych żołnierzy 2. Korpusu Polskiego biorących udział w wyzwoleniu Włoch. Najmłodszymi organizacjami, które przystąpiły do związku,  są Fundacja Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego we Włoszech oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Le Rondini”.

Szacuje się, że we Włoszech mieszka blisko 98 tysięcy Polaków, z czego ponad 73 proc. to kobiety.

Zjazd Związku Polaków we...
Zjazd Związku Polaków we...
Zjazd Związku Polaków we...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito