Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wicemarszałek Czelej z algierskim ministrem rolnictwa optymistycznie o perspektywach współpracy

Wicemarszałek Senatu Grzegorz Czelej spotkał się 16 marca 2017 r. w Senacie z algierską delegacją, na czele której stał minister rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Algierii Abdesselam Chelghoum. Strony zgodziły się co do tego, że perspektywy współpracy polsko-algierskiej są optymistyczne, a przyczynić się do jej rozwoju mogą kontakty parlamentarne.

W spotkaniu uczestniczyli  też ambasador Algierii w Polsce Salah Lebdioui, senator Krzysztof Mróz, przewodniczący polsko-algierskiej grupy parlamentarnej, oraz Józef Łyczak, jej członek.

Minister Abdesselam Chelghoum pokreślił, że Polska jest postrzegana w jego kraju w szczególnie ciepły sposób i że z tym samym ciepłym przyjęciem delegacja algierska spotkała się w Polsce. Jego zdaniem, jest to przyjaźń, która łączy oba narody od czasu zakończenia II wojny światowej. Zasugerował on, że dotychczasowe kontakty mogłyby zostać przeniesione w inny wymiar, a mianowicie wymiar współpracy partnerskiej i inwestycyjnej.

W odpowiedzi na tę sugestię wicemarszałek Grzegorz Czelej zadeklarował, że polski parlament wspiera taką koncepcję rozwoju relacji dwustronnych. „Powinniśmy poszukiwać płaszczyzn rozwoju tych relacji – moglibyśmy zwiększyć obroty handlowe, zwłaszcza w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, a także postawić na turystykę i ochronę środowiska oraz stworzyć ofertę dla studentów np. medycyny” - powiedział.  

Minister rolnictwa Algierii poinformował, że rolnictwo jest sektorem strategicznym dla jego rządu, sektorem otwartym na inwestycję i partnerstwo. „Polska może mieć w tym swój udział. Z polskim ogromnym doświadczeniem, choćby w sektorze mlecznym, można wiele osiągnąć, przykładem jest chociażby projekt pilotażowy produkcji mleka w proszku w Algierii. Polska ma olbrzymi potencjał i chce wejść na rynki afrykańskie, a właśnie my stanowimy drzwi do Afryki” – powiedział. Dodał, że Algieria nie tylko chce importować produkty żywnościowe z Polski, ale mogłaby na przykład w zimie dostarczać do Polski wysokiej  jakości żywność.

Abdesselam Chelghoum, 1957, ukończył Uniwersytet w Algierze i Newcastle University, ma także MBI wydane przez MDI/EDHEC Lille. Zajmował wysokie stanowiska w ministerstwach: Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa, Skarbu, Spraw Zagranicznych i Transportu oraz Narodowej Radzie Ekonomiczno-Społecznej (CNES). Jest członkiem Komitetu Centralnego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN).

Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
Foto Katarzyna Czerwińska
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito