Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wręczono nagrody Sołtysom Roku 2015

14 czerwca 2016 r. w Senacie wręczono nagrody laureatom 14. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej”, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu.

Otwierając senackie spotkanie, przewodniczący komisji samorządu terytorialnego senator Piotr Zientarski podkreślił, że w dalszym ciągu potrzebujemy aktywności lokalnej. Dzięki niej ludzie czują się bardziej u siebie i coraz lepiej zaspokajają swoje potrzeby w małych ojczyznach.

O funduszu sołeckim jako formie dekoncentracji finansów gmin – między teorią a praktyką mówił politolog i zastępca burmistrza Pleszewa Arkadiusz Ptak. Swoje wystąpienie oparł na badaniach przeprowadzonych w województwach wielkopolskim i lubelskim. Jego zdaniem z krótkiego okresu funkcjonowania funduszu sołeckiego można wnioskować, że dobrze służy on lokalnym społecznościom, a sołectwo jest postrzegane jako ważny element systemu władzy. Sołtysi wskazują na potrzebę zwiększenia wysokości środków funduszu sołeckiego, niekoniecznie jednak chcą brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

O prawnym statusie sołectwa i potrzebie nadania mu osobowości prawnej mówiła dr Edyta Hadrowicz ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Jej zdaniem upodmiotowienie sołectw przede wszystkim odciążyłoby gminę. Niestety, obecnie polski system normatywny nie daje precyzyjnego określenia statusu gminy. Odpowiadając na te wątpliwości, senator Piotr Zientarski zapowiedział zorganizowanie w Senacie konferencji poświęconej tym zagadnieniom.

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski podkreślił, że z badania Najwyższej Izby Kontroli wynika, iż fundusz sołecki spowodował wzrost aktywności społecznej w gminach, poszerzył wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i finansów publicznych, wzmocnił sołectwa i instytucję zebrania wiejskiego – unikatowej na skalę europejską formy demokracji bezpośredniej. Wzmocnił pozycję sołtysa i delegował część władzy publicznej na najniższy szczebel. Jak przypomniał prezes Ireneusz Niewiarowski, fundusz sołecki był pierwszym masowo wykorzystywanym funduszem partycypacyjnym. Niestety, nadal brakuje umiejętności współpracy i kooperacji między poszczególnymi partnerami społecznymi. Należy także zastanowić się, ile wynosi wkład własny mieszkańców. Przede wszystkim chodzi przecież o to, by wspólnota lokalna była coraz silniejsza, by budowany był kapitał społeczny. Prezes Ireneusz Niewiarowski wskazał także na potrzebę zmiany ustawy o samorządzie gminnym, przeprowadzenia kategoryzacji sołectw i ich prawnego upodmiotowienia. Niezbędna jest zmiana mentalności: „Żeby się chciało chcieć”. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i władz samorządowych. Na potrzebę powiązania funduszu soleckiego z inicjatywą lokalną zwrócił natomiast uwagę Arkadiusz Ptak.

Przypominając genezę konkursu „Sołtys Roku”, redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej” Joanna Iwanicka podkreśliła, że jego idea zrodziła się z ogromnej mimo wielu barier i przeszkód aktywności społecznej środowisk lokalnych, zupełnie niezauważanej z perspektywy Warszawy czy mediów ogólnopolskich. Jej zdaniem sołtysi to grupa niedowartościowana, niedoceniana, często traktowana jak konkurencja do lokalnych stanowisk. Dlatego właśnie ustanawiając konkurs, „Gazeta Sołecka” chciała podziękować w ten sposób sołtysom za to, co robią dla swoich małych ojczyzn, za ich „fajną robotę”.

Do laureatów konkursu „Sołtys Roku 2015” list gratulacyjny skierowała premier Beata Szydło. Jak podkreśliła, kapituła konkursu dostrzega i honoruje lokalnych liderów, których pasja, pracowitość i rzetelność sprawiają, że są stawiani za wzór aktywności samorządowej. Przypomniała, że funkcja sołtysa jest znana w Polsce od wieków. Wzrastająca aktywność sołectw świadczy dobitnie o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i o tym , jak odradzają się w naszym kraju społeczności lokalne. „To Państwo, Drodzy Laureaci, wiecie najlepiej, że sołectwa są naturalnym miejscem tworzenia wspólnoty mieszkańców, że to w nich wyraża się w pełni troska o wspólne dobro” – napisała premier Beata Szydło. W imieniu prezydenta laureatom konkursu najlepsze zyczenia złożył minister Andrzej Dera.

Gratulując zwycięzcom, wicemarszałek Bogdan Borusewicz przypomniał, że już od paru lat spotyka się w Senacie z przedstawicielami sołtysów. Jak stwierdził, są oni „solą ziemi” i to od nich zależy aktywność i zaangażowanie lokalnych społeczności. Bez sołtysów, jego zdaniem, polska wieś byłaby martwa. „Was, sołtysów, trzeba doceniać” – podkreśli wicemarszałek. Wyraził także zadowolenie z tego, że wśród nagrodzonych sołtysów z roku na rok jest coraz więcej kobiet.

Tytuł Sołtysa Roku 2015 zdobyli: Konrad Ambroziak z Tokar w woj. wielkopolskim, Aneta Bławat z Kobylan w woj. świętokrzyskim, Agnieszka Frąckowiak z Bieganowa w woj. wielkopolskim, Zdzisław Idczak ze Świerczowa w woj. opolskim, Marian Kopczyński z Radnicy w woj. lubuskim, Dorota Krauz z Poźrzadła Wielkiego w woj. zachodniopomorskim, Karina Lassak z Szonowic w woj. śląskim, Józef Melzer z Dębogórza w woj. pomorskim, Zbigniew Miga z Kożuchowa w woj. podkarpackim, Czesław Smółka z Przecieszyna w woj. małopolskim, Katarzyna Tokarz z Ropicy Górnej w woj. małopolskim i Hanna Wronka ze Strachówki w woj. mazowieckim. Nagrodę specjalną za 44 lata pełnienia funkcji sołtysa otrzymał Ireneusz Majkowski z Lisiogóry w woj. mazowieckim.

zapis video

 Zapis video konferencji "Fundusz sołecki - i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej" - 14.06.2016 r.

 

Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
Foto Michał Józefaciuk
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito