Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja "Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania"

„To z Senatu wyszła, oceniana przez wszystkich bardzo wysoko, reforma, która utworzyła samorządy” – powiedział marszałek Bogdan Borusewicz, otwierając 20 czerwca 2013 r. w Senacie konferencję „Przyszłość finansów samorządów – dylematy i wyzwania”, zorganizowaną przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. „W naszej ocenie, samorządy wydają pieniądze racjonalnie, przede wszystkim na inwestycje” – stwierdził.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk omówiła ustawowe rozwiązania służące bezpieczeństwu finansowemu jednostek samorządu terytorialnego. „Od stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o finansach publicznych, której zapisy pozwolą skuteczniej walczyć z rosnącym zadłużeniem samorządów” – powiedziała. Ustawa wprowadza ograniczenia w zaciąganiu kredytów, a także w wysokości relacji raty zaciągniętego długu do przychodów gminy. „Do wyliczania wysokości zadłużenia nie będą brane pod uwagę pożyczki na inwestycje realizowane ze wsparciem Unii Europejskiej” – dodała wiceminister finansów. W 2012 r. samorządy odpowiadały za 7,6% długu publicznego.

O kondycji finansowej samorządów mówił prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Ryszard Paweł Krawczyk. „System kontroli nad finansami samorządów jest pełen dziur, dzięki czemu łatwo go obejść. Dług samorządów często przenosi się do spółek komunalnych” – powiedział. Podał też przykłady rozwiązań prawnych, które mają zły wpływ na finanse samorządów. Według prezesa Ryszarda Pawła Krawczyka, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości w gminach nie powinna zostać uchwalona.

Podczas konferencji omówiono także problemy stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego. „Największym wyzwaniem jest przygotowanie się do 1 stycznia 2014 r., gdy nowa ustawa o finansach publicznych wejdzie w życie” – mówił Ryszard Paweł Krawczyk. Zdaniem wiceminister Hanny Majszczyk, kondycja finansowa samorządów jest jednym z najważniejszych elementów stabilności finansowej państwa. Z kolei Unia Metropolii Polskich przedstawiła swoje stanowisko w sprawie koniecznej sanacji systemu finansów samorządowych. Zawiera ono m.in. propozycje podniesienia efektywności działania samorządu oraz zmiany wysokości tzw. janosikowego.

„Od 2004 r., gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, dochody samorządów rosły szybciej niż dochody państwa” – mówił przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł, zamykając konferencję. Jak dodał, ogólnie jednak ich sytuacja jest lepsza niż kraju. Zwrócił też uwagę na niestabilność finansową jednostek samorządu. „Tylko 75% samorządów składa w terminie swoje budżety, a ponad 50% musi nanosić poprawki. Przeciętna gmina zmienia swój budżet ponad 30 razy w roku” – stwierdził. W opinii senatora Janusza Sepioła, polski system samorządowy jest dobrze oceniany za granicą. Jak mówił, np. Gruzja jest zainteresowana naszymi rozwiązaniami, co oznacza, że polskie doświadczenia są cenione na świecie.

zapis video cz. I

zapis video cz. II

Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
Foto Kancelaria Senatu,...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito