Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wizyta wiceministra ds. europejskich Tunezji

19 kwietnia 2012 r. wizytę w Senacie złożył Touhami Abdouli, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Tunezyjskiej. Gościa przyjął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Bujak, doradca marszałka Senatu,  który był obserwatorem wyborów parlamentarnych w Tunezji. Podczas spotkania rozmawiano o demokratycznych przemianach w tym kraju.

Marszałek Senatu podkreślił, że jest zainteresowany tym, co dzieje się w Tunezji. Dodał, że wraz ze swoim doradcą wywodzą się z „Solidarności” i od początku wspierali rewolucję tunezyjską. W ocenie marszałka Tunezja jest dobrym przykładem  zmian, dla innych krajów Afryki Północnej.
Wiceminister Touhami Abdouli powiedział, że Tunezja podąża śladem polskiej transformacji z 1989 roku. Zaznaczył, że Tunezyjczycy korzystali i nadal chętnie będą czerpać z polskich doświadczeń w przeprowadzaniu demokratycznych przemian. Poinformował marszałka, że w Tunezji udało się przeprowadzić demokratyczne wybory i zbudować koalicyjny rząd. Wyznaczony jest już termin kolejnych wyborów na 20 marca 2013 r. W ocenie wiceministra atmosfera w Tunezji jest bardzo dobra, rząd przy podejmowaniu decyzji kieruje się interesem państwa i korzysta z opinii ekspertów przy rozwiązywaniu spornych kwestii. Podkreślił, że Tunezja ma problemy z dużym bezrobociem. Ma ograniczone zasoby własne, więc korzysta z kredytów i unijnych dotacji. Pracuje nad uruchomieniem mikrokredytów, by wspierać przedsiębiorczość, tworzyć nowe miejsca pracy. Podkreślił, że wydarzenia z 9 kwietnia 2012 r., kiedy to policja zareagowała zbyt gwałtownie na manifestację dowodzą, jaki wysiłek musi podjąć rząd i całe społeczeństwo, by definitywnie zakończyć dyktaturę.
Według B. Borusewicza, to, że udało się zbudować koalicyjny rząd, który zapewnia równowagę demokratyczną jest optymistycznym sygnałem. Zdaniem marszałka, aby wzmocnić te pozytywne przemiany należy jak najszybciej uchwalić konstytucję, gdyż pełni ona ważną funkcję stabilizacyjną. W przeciwnym razie sytuacja, zdaniem marszałka, może się rozwinąć tak jak w Egipcie.
Touhami Abdouli zapewnił, że prace nad konstytucją trwają i powinna ona zostać uchwalona do końca tego roku. „To obowiązek narodowy” – powiedział. Zaznaczył, że ten najważniejszy dokument musi przyjąć 2/3 Zgromadzenia Narodowego, w przeciwnym razie konstytucja zostanie poddana pod referendum. Wyjaśnił, że problemem jest pierwszy artykuł konstytucji, ale jest zgoda co do tego, że szariat – religijne prawo muzułmańskie nie będzie podstawą nowej konstytucji, a także, że zachowana zostanie republikańska forma rządów. Ten artykuł pozostanie taki, jak był w konstytucji z 1959 r.
Marszałek pytał gościa o ruch turystyczny i współpracę handlową, zwłaszcza o to kiedy Polska będzie mogła kupować takie ilości fosforanów jak przed rewolucją. Polska kupowała 40% ich produkcji.
Według wiceministra stosunki handlowe normują się, a wymiana turystyczna powinna w tym roku osiągnąć poziom sprzed rewolucji.
Politycy rozmawiali ponadto o zadośćuczynieniu dla ofiar rewolucji w Tunezji i pomocy dla rannych,  o powołaniu Polsko-Tunezyjskiego Instytutu Rozwoju Demokracji, a także o sytuacji w Libii. 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito