Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Wizyta Marszałka Senatu RP w Białymstoku

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wziął udział 25 czerwca br. w uroczystości otwarcia miejsca pamięci po dawnym cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Rynku Siennym w Białymstoku. W swoim wystąpieniu podkreślił, że kardynalna zasada, która mówi, że groby rodaków należy otaczać czcią, szacunkiem i opieką zawsze i wszędzie, w Białymstoku znajduje „emocjonalny, wzruszający finał”. Prof. Tomasz Grodzki przypomniał wielokulturową i wieloreligijną historię miasta, gdzie żyli obok siebie m.in. Polacy, Żydzi, Białorusini, Tatarzy i Luteranie.  Zaznaczył, że na całym świecie jest potrzeba budowania wspólnoty, pokazywania, że wszyscy jesteśmy ludźmi i braćmi bez względu na kolor skóry, przekonania polityczne czy zamożność. "Każdemu, od tego najmniejszego do tych największych celebrytów, należy się taki sam szacunek, należy się taki sam respekt i zrozumienie, że tylko wzajemnie się szanując i wzajemnie ze sobą współpracując możemy budować wspólnotę, a wspólnota będzie fundamentem dobrej przyszłości" – mówił Marszałek Senatu.

Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że władze komunistyczne zapomniały o ewangelickiej nekropolii w Białymstoku i zbrukały ją, wybrukowując plac. Marszałek Senatu dziękował osobom, które w tamtym czasie pełniły rolę kustoszów tego miejsca, a także władzom miasta i wszystkich zaangażowanym w przywracanie Rynkowi Siennemu należnego szacunku i czci dla prochów tych, którzy w tym miejscu byli chowani. „Zrobiliście państwo wspaniałą rzecz, mądrą rzecz, która dla młodego pokolenia Polaków ma niezwykłe znaczenie: trzeba pamiętać, że naród, który zapomina o swojej historii, przestaje być narodem. I tu mamy egzemplifikację tego, że o naszej bogatej, wspaniałej, trudnej historii pamiętamy" – mówił Marszałek Grodzki.

Oficjalne otwarcie i poświęcenie miejsca pamięci zorganizowane zostało w 490. rocznicę ogłoszenia Konfesji Augsburskiej. W miejscu dawnego cmentarza została ustawiona artystyczna instalacja z płaskorzeźbami, która pełni funkcję sarkofagu i krypty ekshumowanych szczątków.
W uroczystości obok Marszałka Senatu RP wziął udział także  biskup Paweł Hause, zwierzchnik diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, władze samorządowe, parlamentarzyści i mieszkańcy Białegostoku.

Podczas wizyty w Białymstoku Marszałek Senatu złożył także kwiaty pod pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka, odwiedził powstające Muzeum Pamięci Sybiru i spotkał się z przedstawicielami białostockiego oddziału Związku Sybiraków. Zapewnił ich, że Senat będzie patronem i wsparciem działań, zmierzających do upamiętnienia wywózek Polaków w głąb ZSRR. Podkreślił, że ten fragment polskiej historii wymaga szczególnego upamiętnienia, a szukanie prawdy o tamtych czasach jest moralnym zobowiązaniem dla całego narodu. Marszałek dziękował białostockim Sybirakom za kultywowanie pamięci o doświadczeniach wywózek i podkreślał odpowiedzialność , jaka ciąży na nich w związku z przekazywaniem pamięci o swoich doświadczeniach następnym pokoleniom.  Marszałek zwiedził także powstającą wystawę stałą Muzeum „ To jest wspaniałe dzieło, które powinno promieniować nie tylko na cały kraj, ale także na świat, bo losy Sybiraków to także egzemplifikacja losów wielu narodów” – podkreślił Marszałek Grodzki, dziękując za zaangażowanie w budowę muzeum jego kierownictwu oraz władzom Białegostoku.

Marszałek Senatu odwiedził też sobór pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. Złożył także kwiaty przed pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Prof. Tomasz Grodzki odwiedził także Kruszyniany, gdzie spotkał się z Przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bronisławem Talkowskim oraz z przedstawicielami społeczności tatarskiej. Rozmowy dotyczyły problemów spoleczności tatarskiej oraz dzialalności kulturalnej polskich Tatarow. Marszałek Senatu zwiedził ponadto meczet i mizar (tatarski cmentarz) w Kruszynianach.

 

 

Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
Wizyta Marszałka Senatu RP w...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito