Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Zmarł Lesław Skinder, dziennikarz, inicjator budowy polskiej szkoły w Grodnie

23 czerwca 2020 r. zmarł Lesław Skinder, znany dziennikarz sportowy. Urodził się w 1932 r. w Grodnie. Ukończył Politechnikę Szczecińską. Karierę dziennikarza sportowego rozpoczął w 1950 r. w „Kurierze Szczecińskim”. Potem związał się Rozgłośnią Polskiego Radia i Ośrodkiem Telewizyjnym w Szczecinie. Był redaktorem naczelnym Redakcji Programów Sportowych Telewizji Polskiej. Jako sprawozdawca sportowy uczestniczył w 9 igrzyskach olimpijskich i prawie 100 mistrzostwach świata i Europy. Specjalizował się w komentowaniu imprez lekkoatletycznych oraz koszykówki i siatkówki. Wychował kilka pokoleń dziennikarzy sportowych.

Jego pasją były też Kresy, skąd pochodził. Przez wiele lat kierował Warszawskim Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Grodna, podejmując heroiczne wysiłki i skutecznie pozyskując środki pozwalające na udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi i Litwie. Z jego inicjatywy wybudowana w 1996 r. w Grodnie polska szkoła średnia została w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty i pomoce naukowe dzięki środkom zebranym wśród słuchaczy Polskiego Radia. Jego aktywność koncentrowała się przede wszystkim narozwoju oświaty polskiej na Białorusi i Litwie, a także na pomocy rzeczowej naszym rodakom z Kresów. W działaniach tych Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodnaprzez lata było partnerem Senatu RP, otrzymując dofinansowanie na realizację przedsięwzięć. Aż do 2016 r., kiedy uruchomiono rządowy program, towarzystwo niestrudzenie wyposażało w pomoce szkolne, podręczniki i wyprawki szkolne uczniów polskich szkół na Białorusi i Litwie, organizując coroczną akcję przekazywania tornistrów. Podejmowało także działania w celu popularyzacji wiedzy o udziale Polski i Polaków w tworzeniu dorobku duchowego i materialnego obszarów dzisiejszej Litwy i Białorusi poprzez organizację wystaw i sympozjów, a także regularnie doposażało polskie szkoły i biblioteki oraz wspierało rozwój działających w nich polskich drużyn harcerskich, dziecięcych zespołów muzycznych, tanecznych i sportowych. Po przeniesieniu środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą z budżetu Senatu RP do Ministerstwa Spraw Zagranicznych towarzystwo – nie otrzymując wsparcia – zmagało się z poważnymi kłopotami finansowymi, nie zaprzestało jednak działalności, starając się pozyskać środki od darczyńców. Gdy przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą VIII kadencji dziękował Lesławowi Skinderowi za jego wieloletnią aktywność, usłyszał w odpowiedzi: „Kto się urodził na Kresach (…), nie może inaczej myśleć, działać i reagować”.

Lesław Skinder w 2009 r. otrzymał Honorowy Złoty Mikrofon „za niezwykłe wzruszenia, za wspaniałą umiejętność malowania słowem relacji sportowych oraz za stworzenie od fundamentów polskiej szkoły na Białorusi i za bezustanne czuwanie, aby uczącym się tam dzieciom nigdy niczego nie zabrakło”.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito