Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Pismo Marszałka Senatu do Przewodniczącego PKW

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki zwrócił się do Państwowej Komisji Wyborczej o umożliwienie obserwacji wyborów prezydenckich przez obserwatorów z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W piśmie do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka Marszałek Grodzki przywołuje wystosowane do niego pismo Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Rika Daemsa w sprawie wyborów Prezydenta RP, który już w styczniu zwracał się do MSZ z oczekiwaniem zaproszenia przez polskie władze międzynarodowej misji ZP RE. „Przewodniczący informuje jednocześnie, że nie otrzymał odpowiedzi na to pismo, ani zaproszenia dla misji obserwacyjnej” – podkreśla w swoim liście do sędziego Marciniaka Marszałek Grodzki.

Marszałek Senatu zwraca uwagę, że Polska, na mocy rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, została objęta przez procedurą monitoringu. „Przewodniczący (ZP RE) przypomina, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, zgodnie ze swoim regulaminem, ma niezbywalne prawo do obserwacji wyborów prezydenckich w państwie objętym procedurą monitoringu praworządności. Brak współpracy w tym zakresie ze strony państwa członkowskiego Rady Europy może skutkować ograniczeniem udziału jego delegacji w pracach Zgromadzenia” – czytamy w piśmie Marszałka Senatu do szefa PKW.

„Mając na uwadze międzynarodowe zobowiązania Polski i naszą identyfikację z wartościami konstytutywnymi Rady Europy, proszę o możliwie szybką reakcję na pismo Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Proszę również o podjęcie działań celem umożliwienia obserwacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodowych obserwatorów nie tylko z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, lecz także Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie” – napisał Marszałek Tomasz Grodzki.

Pismo Marszałka Senatu do...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito