Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Konferencja „Wakacje w dobie pandemii. Jak państwo powinno wesprzeć polską branżę turystyczną?”

„W czasie prześcigania się w obietnicach wyborczych spotkaliśmy się w Senacie, żeby poważnie porozmawiać o problemach branży turystycznej. Zastanowić się, co zrobić, żeby Polakom zapewnić  bezpieczne, spokojne wakacje, co zrobić, żeby branża turystyczna podźwignęła się z zapaści spowodowanej pandemią” ‒ powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki 9 czerwca 2020 r. w Senacie, otwierając konferencję „Wakacje w dobie pandemii. Jak państwo powinno wesprzeć polską branżę turystyczną?”. Uczestniczyli w niej prezydenci, burmistrzowie i przedstawiciele samorządów miast, których funkcjonowanie jest silnie związane z branżą turystyczną, m.in. Kołobrzegu, Sopotu, Darłowa, Szklarskiej Poręby, a także reprezentanci ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Jak podkreślił senator Marcin Bosacki, uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na pytania, w jakiej sytuacji u progu sezonu wakacyjnego jesteśmy, czy i jak państwo powinno pomagać branży turystycznej, czy obowiązujące obostrzenia i przepisy sanitarne są jasne, odpowiednie i wystarczające, by zapewnić branży bezpieczne świadczenie usług?. Jakie są szanse na to, że niedługo polskie granice zostaną otwarte? Zdaniem senatora Janusza Gromka to spotkanie stanowi wyraz obawy o przyszłość turystyki w Polsce.
W ocenie b. prezesa Polskiej Izby Turystyki Jana Korsaka epidemia spowodowała katastrofę branży turystycznej, zablokowała ją globalnie. To budzi poważne obawy o przyszłość tego niezwykle prężnie rozwijającego się dotychczas sektora gospodarki. We współpracy rządu, samorządu i biznesu potrzebne jest jak najszybsze opracowanie strategii, skoordynowanego programu pomocowego.

Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki poseł Ireneusz Raś omówił, przygotowany z jego inicjatywy, projekt ustawy o instrumencie wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych w zakresie realizacji planów wypoczynkowych w latach 2020‒2022 w związku z pandemią COVID-19. Podkreślił, że główną ideą projektu jest to, by pomóc polskim firmom działającym w turystyce, a jednocześnie pozwolić polskim rodzinom już najbliższe wakacje spędzić w Polsce. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie, obowiązującego do 30 czerwca 2022 r., jednorazowego czeku turystycznego wartości 500 zł na realizację planów wypoczynkowych w kraju. Uprawnieni do jego otrzymania byliby Polacy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, umowy-zlecenia, pobierający zasiłek dla bezrobotnych, emeryci i renciści, niepełnosprawni, a także dzieci do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli się uczą ‒ do 26 lat. Czek byłby udostępniany i realizowany przy użyciu aplikacji, utworzonej i administrowanej przez Polską Organizację Turystyczną. Aplikacja zawierałaby rejestr przedsiębiorców i organizatorów turystyki „świadczących usługi turystyczne na podstawie czeku”. Osoba uprawniona do czeku mogłaby zapłacić nim za usługi (nocleg lub nocleg w pakiecie z innymi usługami) u dowolnego przedsiębiorcy wpisanego do tego rejestru. Czeki turystyczne byłyby finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. turystyki i ze środków Funduszu Płac. „Proponujemy czek dla polskich rodzin, niewykluczający nikogo” ‒ zaznaczył poseł Ireneusz Raś.

Reprezentanci samorządów, m.in. dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Marta Chełkowska, przedstawili przykłady dobrych praktyk samorządu w radzeniu sobie z kryzysem, jaki dotknął turystykę.

Zabierający głos w dyskusji podkreślali, że branża turystyczna jest w głębokiej zapaści, potrzebuje działań ratunkowych, pomocy finansowej, ulg w podatkach. Apelowali o jak najszybsze otwarcie polskich granic. Postulowali zrównanie szans z innymi branżami, powołując się m.in. na planowane wkrótce częściowe „odmrożenie” stadionów piłkarskich, a zachowanie limitu 150 osób dla imprez organizowanych przez samorządy. Wskazywali na konieczność regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego. Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim proponowała, by na platformach informujących o usługach turystycznych, np. Booking.com, nie zamieszczać ofert obiektów, które nie spełniają wymogów sanitarnych. Uczestnicy konferencji podnosili też, że „tarcze antykryzysowe” ‒ choć widoczny był w nich brak konsekwencji i interwencji w turystce ‒ stanowiły wsparcie, nie wiadomo jednak, co dalej, kiedy już upłyną 3 miesiące ich obowiązywania. Jak wskazywał prezes Forum Turystyki Marek Migdal, branża potrzebuje strategii polityki turystycznej, stabilności legislacyjnej i systemowego wsparcia. „Potrzebujemy planu i harmonogramu działania na najbliższe miesiące” ‒ postulowała prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Podsumowując dyskusję, senator Kazimierz Kleina ocenił, że wynika z niej, iż brakuje dokładnej analizy sytuacji branży turystycznej, działań długoterminowych i współpracy przy ich opracowywaniu. Senator wyliczył również postulaty przedstawicieli samorządów i branży turystycznej, która oczekuje: jasnego komunikatu, kiedy nastąpi otwarcie polskich granic, klarownej wizji promocji polskiej turystyki, nowej strategii działania branży, deklaracji rządu, jakie zostaną podjęte działania, kiedy po 3-miesięcznym wsparciu branża turystyczna nie podniesie się z upadku. Zaznaczył, że kluczowa powinna być koordynacja decyzji w tej sprawie w poszczególnych resortach. Zadeklarował także dalsze wsparcie Senatu, m.in. podejmowanie odpowiednich inicjatyw legislacyjnych.

„Likwidacja niepewności branży to nasz postulat do rządu” ‒ podkreślił na zakończenie senator Marcin Bosacki.

Konferencja „Wakacje w dobie...
Konferencja „Wakacje w dobie...
Konferencja „Wakacje w dobie...
Konferencja „Wakacje w dobie...
Konferencja „Wakacje w dobie...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito