Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich ‒ 27 maja 2020 r.

Senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z  informacją Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka na temat finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji Kazimierz Michał Ujazdowski zaapelował do senatorów, by w dyskusji nie wracali do kwestii przekazania pieniędzy przeznaczonych na opiekę nad Polonią z Senatu do rządu i ministerstw, tylko skoncentrowali się na tym, jak w nowych warunkach efektywnie wydawać pieniądze na ten cel. „Rząd zdecydował się na tę operację, to powinien przyjąć odpowiedzialność, ale nie należy wracać do przeszłości, bo to nie jest twórcze” – podkreślił senator Ujazdowski.

Minister Dziedziczak poinformował, że od 6 marca wpłynęło 211 ofert. Z tych ofert 20% zostało już ocenionych formalnie i merytorycznie i pieniądze w kwocie 11,5 mln zł są przekazywane beneficjentom.

Pełnomocnik rządu ds. Polonii  poinformował, że po przesunięciu pieniędzy z Kancelarii Senatu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i 4 resortów  na mocy ustawy budżetowej  do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafiło 59,2 mln zł. W związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania organizacji i instytucji polonijnych podjęta została w tym roku decyzja o uproszczonym trybie ubiegania się o środki na pomoc Polonii z pominięciem konkursu ofert. Minister podkreślił, że w kolejnych latach przeprowadzony zostanie konkurs ofert. Poinformował też, że w pierwszym rzędzie zadbano o media polonijne i polskie poza granicami, z uwagi na ich kulturotwórczą, integrującą rolę i podtrzymywanie polskiej tożsamości narodowej, a także funkcje, które pełni radio, media internetowe w czasach epidemii. Zapewniono ciągłość ich działania.

Pytany przez senatorów do kiedy mogą być składane wnioski o dotacje polonijne, odpowiedział, że oferty mogą być składane do czasu wyczerpania środków. „Obecnie w opracowaniu jest 115 ofert i cały czas podpisywane są umowy” – poinformował.

Senatorowie pytali też, czy w związku z epidemią ograniczone zostaną środki na polonijną pomoc. W ocenie ministra środki mogą być zmniejszone o ok. 10 proc. Ale jego zdaniem organizacje polonijne nie odczują tej redukcji, gdyż, z uwagi na epidemię, nie zostaną m.in. zorganizowane kolonie dla dzieci polskich z zagranicy, nie odbędzie się wiele wydarzeń, kongresów, spotkań, festiwali. Dodał, że część tych pieniędzy zostanie wykorzystana na pomoc charytatywną, część zapewne na edukację za pośrednictwem internetu. 

Posiedzenie Komisji Spraw...
Posiedzenie Komisji Spraw...
Posiedzenie Komisji Spraw...
Posiedzenie Komisji Spraw...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito