Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Spotkanie Marszałka Senatu RP z przedsiębiorcami

Pandemia a przedsiębiorczość w Polsce oraz stan polskiej gospodarki i jej wyzwania na przyszłośćbyły głównymi tematami rozmów Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego z przedstawicielami organizacji gospodarczych. Zaproszeni zostali na nie przedstawiciele m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Business Center Club, Konfederacji LEWIATAN, Pracodawców RP, Polskiej Rady Biznesu, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Banków Polskich, Związku Rzemiosła Polskiego, Polskiej Izby Turystyki, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji orazNaczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług. Spotkanie w formule konsultacji społecznych zorganizowane zostało z inicjatywy senatora Adama Szejnfelda, wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Tematem przewodnim były problemy przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w czasie epidemii koronawirusa. Obrady miały na celu wzajemne zapoznanie się uczestników z oceną bieżącej sytuacji, ale także przedyskutowanie krótko- i długoterminowych prognoz, dotyczących stanu polskiej gospodarki. Niemniej istotnym wątkiem było omówienie propozycji i postulatów organizacji gospodarczych, dotyczących podjęcia koniecznych działań nastawionych na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w trudnych czasach pandemii.

W ocenie Marszałka Senatu nie ulega wątpliwości, że to  przedsiębiorcy oraz ich pracownicy najbardziej odczują negatywne skutki kryzysu rodzącego się w Polsce wskutek pandemii. Dlatego, jak podkreślił prof. Tomasz Grodzki, o problemach polskich firm należy rozmawiać z przedstawicielami organizacji, które zrzeszają przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz różnych sektorów i branż.Senator Adam Szejnfeld zwrócił uwagę, że postulaty przedsiębiorców mogą stać się podstawą podejmowania w Senacie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego.

Marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że po dokonaniu stosownej zmiany w Regulaminie Senatu planowane jest powołanie doradczej Rady Gospodarczej. Marszałek podkreślił, że w Senacie dominuje przekonanie, że przedsiębiorcy – od najmniejszych po największych – są motorem polskiej gospodarki i od nich zależy dobrostan państwa polskiego.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito