Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Komunikat Centrum Informacyjnego Senatu

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi wypłacanych jakoby w czasie pandemii nagród w Kancelarii Senatu, Centrum Informacyjne Senatu przekazuje, że w 2020 roku w Kancelarii Senatu nie zostały wypłacone żadne nagrody, premie ani dodatki służbowe, poza okolicznościowymi nagrodami dla pracowników odchodzących na emeryturę w łącznej kwocie 11 tys. zł.

CIS informuje, że dodatek senacki w łącznej kwocie 1 535 866,00 dla 323 pracowników Kancelarii Senatu został wypłacony jedynie w grudniu 2019 r. Pracownicy, zatrudnieni od początku X kadencji Senatu, otrzymali dodatek w kwocie niższej - proporcjonalnej do okresu zatrudnienia.

Zgodnie z regulaminem wynagrodzeń, obowiązującym w Kancelarii Senatu od V. kadencji Senatu RP dodatek senacki jest zmiennym składnikiem wynagrodzeń pracowników Kancelarii Senatu. Fundusz na dodatki senackie ustala Szef Kancelarii Senatu w ramach posiadanych przez Kancelarię Senatu środków na wynagrodzenia określonych w planie finansowym. Dodatki senackie przyznawane są przez Szefa Kancelarii Senatu.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito