Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Działania Kancelarii Senatu w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem Kancelaria Senatu zmieniła swój tryb pracy i wprowadziła szereg rozwiązań, które mają zapobiec jego ewentualnemu pojawieniu się i rozprzestrzenieniu w budynkach parlamentu. Działania te służą zapewnieniu bezpieczeństwa senatorom, pracownikom Kancelarii Senatu oraz dziennikarzom i gościom.

Wszystkie biura Kancelarii Senatu pracują w taki sposób, by zapewnić ciągłość funkcjonowania urzędu oraz sprawną realizację zadań. Część pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, część pełni dyżury w biurach zgodnie z harmonogramami, opracowanymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Kancelarii. Skrócone zostały godziny pracy sekretariatów Marszałka i Wicemarszałków Senatu – obecnie pracują one od 8.00 do 16.00. Zmieniony został system obiegu korespondencji.

Osoby wchodzące do budynków, w których mieszczą się biura Kancelarii Senatu, mają mierzoną temperaturę. W gmachu głównym Senatu, przy wejściu BII została urządzona recepcja dla gości z zewnątrz, w której załatwiane są sprawy z interesantami.

W wielu miejscach Kancelarii Senatu od trzech tygodni stoją dozowniki z płynem antybakteryjnym, z których korzystają senatorowie, pracownicy Kancelarii Senatu, dziennikarze i goście. Wyłożone zostały także maseczki. Regularnie odkażane są klamki, balustrady, przyciski w windach.

Zarządzenie Marszałek Sejmu wydane 6 marca br. w porozumieniu z Marszałkiem Senatu określiło tymczasowe zmiany organizacyjne zmierzające do ochrony zdrowia osób przebywających na terenie parlamentu. Na jego podstawie odwołano m.in. wizyty grup wycieczkowych. Ograniczono wstęp na teren kompleksu budynków Sejmu i Senatu do parlamentarzystów, pracowników Kancelarii, dziennikarzy oraz niektórych innych osób.

W zakresie pracy dziennikarzy Kancelaria Senatu stosuje się do zaleceń, wprowadzonych przez Kancelarię Sejmu. Oznacza to m. in. że na teren parlamentu mogą wejść tylko przedstawiciele mediów ze stałymi bądź okresowymi kartami wstępu, którzy uprzednio zgłoszeni zostali do Centrum Informacyjnego Sejmu.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito