Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

Prace w komisjach senackich - 10 marca 2020 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza 10 marca 2020 r. przyjęły zgłoszony przez większość senacką projekt zmian w Regulaminie Izby, m.in. dotyczących  procedury odwołania marszałka Senatu, oraz odrzuciły propozycję zgłoszoną przez senatora Krzysztofa Słonia rozszerzenia Prezydium Senatu o piątego wicemarszałka.

Komisje zapoznały się z ekspertyzami prawnymi w sprawie zgłaszanych przez senatorów PiS wątpliwości co do zgodności proponowanych zmian z Konstytucją i jednoznaczności ich interpretacji. Ekspertyzy były przygotowane przez senackie Biuro Legislacyjne oraz prof. Marcina Wiszowatego z Uniwersytetu Gdańskiego. Potwierdziły one możliwość wprowadzenia ograniczenia czasowego, czyli moratorium, w sprawie odwołania marszałka Senatu, z pewnymi praktycznymi zastrzeżeniami.

W przyjętym projekcie m.in. proponuje się, aby we wniosku o odwołanie wskazany był imiennie kandydat na nowego marszałka. Ponadto rozpatrzenie wniosku i poddanie go pod głosowanie ma być przeprowadzone  na najbliższym posiedzeniu Senatu przypadającym po upływie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie później niż 45 dni od dnia złożenia wniosku. Kolejny wniosek o odwołanie marszałka może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia poddania pod głosowanie poprzedniego wniosku. Poprawka senatora Marka Borowskiego, która została przez komisje przyjęta, przewiduje możliwość wcześniejszego zgłoszenia wniosku o odwołanie przez co najmniej 51 senatorów.

Komisja Regulaminowa, Etyki i...
Komisja Regulaminowa, Etyki i...
Komisja Regulaminowa, Etyki i...
Komisja Regulaminowa, Etyki i...
Komisja Regulaminowa, Etyki i...
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito