Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wydarzenia

7. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Wieczorem 12 marca 2020 r. zakończył się pierwszy dzień 7. posiedzenia Senatu. Izba podjęła 2 uchwały okolicznościowe: w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego oraz w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii. Senatorowie minutą ciszy uczcili ofiary katastrofy smoleńskiej. Izba rozpatrzyła też 3 nowelizacje ustaw, m.in. związaną z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

W uchwale w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego (inicjatywa grupy senatorów) przypomniano m.in., że był on współtwórcą i działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które stało się miejscem kształtowania postaw obywatelskich. W jego publicystyce i działalności miejsce szczególne zajmowały problematyka kaszubsko-pomorska i  idea samorządności. W uchwale zaznaczono, że postawa i osiągnięcia Lecha Bądkowskiego są stale żywe na Pomorzu i Kaszubach.

Z kolei w uchwale w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii (projekt grupy senatorów) Senat oddaje hołd wszystkim jej ofiarom i deklaruje kontynuację działań na rzecz łączącego nas z nimi celu, którym jest rozwój naszej wolnej i demokratycznej ojczyzny. Podkreślono, że „najwyżsi przedstawiciele Państwa Polskiego, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku – 70 lat po dokonanym przez Związek Sowiecki Ludobójstwie Katyńskim i nieopodal miejsca tamtej kaźni – stracili życie pełniąc służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej w imię prawdy historycznej o komunistycznej zbrodni z 1940 r.”.

Senat  rozpatrzył:

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (projekt rządowy), która ma na celu zwalczanie nadwagi i otyłości w polskim społeczeństwie poprzez wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Wprowadza opłaty dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia. Będą oni zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Nowela wprowadza też opłatę od napojów słodzonych, podzieloną na części: stałą (50 gr za 1 l napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, 10 gr za 1 l napoju z dodatkiem substancji aktywnej – kofeiny lub tauryny) i zmienną (5 gr za 1 g cukru powyżej 5 g/100 ml, w przeliczeniu na 1 l napoju). Pieniądze z opłat mają trafić do gmin i do NFZ na edukację, profilaktykę i świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Ustawę o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) mającą przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany, wzmocnić transparentność zasad wykonywania prac geodezyjnych, jednoznacznie określić prawa i obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych oraz organów służby geodezyjnej i kartograficznej, a także umożliwić powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych. Nowela przewiduje ponadto zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także zmniejszenie opłat za zbiory danych i materiały pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (projekt rządowy), która wprowadza zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Zakłada, że środki, które obecnie znajdują się w OFE, zostaną automatycznie przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE). Środki te (ok. 154 mld zł) będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły zostać wypłacone w całości bądź w ratach. Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE na IKE, będą mogli złożyć deklarację o przekazaniu pieniędzy do ZUS.

 

7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
7. posiedzenie Senatu (fot....
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito